Noodhulp en preventie van ebola in Liberia

Het West-Afrikaanse Liberia is al enkele maanden in de greep van ebola. Ook buurlanden Guinea en Sierra Leone zijn getroffen door de grootste uitbraak van dit virus ooit. Duizenden mensen zijn overleden aan het virus en vele kinderen zijn wees geworden. Scholen zijn in juli 2014 gesloten en de samenleving is volledig ontwricht. Ruim de helft van de Liberianen is werkeloos, mede doordat het publieke leven grotendeels stil ligt.

Ebola verspreidt zich door aanraking van lichaamsvocht, zoals bloed, braaksel of ontlasting, tijdens de verzorging van zieke, besmette patiënten of bij de begrafenis van overleden ebolapatiënten, tijdens de rituelen die horen bij een traditionele begrafenis. Het is van groot belang dat zieke mensen snel worden behandeld, contacten van patiënten worden getraceerd en dat op grote schaal voorlichting wordt gegeven.


Startdatum: 18-08-2014
Einddatum: 31-12-2014


Doel
Save the Children wil voorkomen dat het ebola-virus zich verder verspreidt. We richten ons op 4.750 mensen, onder wie 1900 kinderen.

Activiteiten
Save the Children besteedt € 25.000 uit haar KinderNoodhulpFonds aan de bestrijding van het ebola-virus in Liberia. Wij dragen bij aan de bouw van een ebola-behandelcentrum met veertig bedden bij het Phebe-ziekenhuis, bestemd voor de opvang en verzorging van besmette mensen in de provincie Bong.

Wij trainen en steunen gezondheidswerkers, zodat ze kunnen achterhalen waar en hoe besmettingen plaatsvonden. Save the Children helpt school- en gezondheidsteams bij het trainen van maatschappelijk werkers en welzijnscomités die zich speciaal op kinderen richten. Door training van medewerkers van kinderwelzijnsorganisaties worden meer Liberianen zich bewust van de oorzaak en gevaren van het ebola-virus. Ze herkennen de symptomen van de ziekte, en weten wat ze moeten doen als iemand symptomen van ebola vertoont.

Financiering
Het totale budget bedraagt € 25.000 en wordt gefinancierd uit het KinderNoodhulpFonds van Save the Children, met dank aan haar donateurs.

Geef kinderen in Liberia een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>