Overlevingskansen vergroten van Liberiaanse kinderen

Tientallen jaren ging het West-Afrikaanse Liberia gebukt onder burgeroorlogen, waarbij 270.000 Liberianen zijn vermoord en ruim 800.000 op de vlucht sloegen. Het geweld ontwrichtte de samenleving.

Sinds 2003 is er vrede in Liberia maar het land blijft kwetsbaar, vooral door werkeloosheid en armoede. Ruim 60% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Sinds maart 2014 wordt het land ontwricht door de ebola-epidemie.

Basisvoorzieningen zijn in Liberia nauwelijks aanwezig en bovendien niet beschikbaar voor het grootste deel van de bevolking. De moeder-, pasgeborenen- en kindersterfte is hoog. 1 op de 100 moeders sterft in het kraambed en 1 op de 10 pasgeborenen overleeft de eerste weken niet. Het Liberiaanse onderwijssysteem werd tijdens de conflicten grotendeels verwoest. Een hele generatie kinderen, ruim een 1/3e deel van de bevolking, ging nooit naar school.


Startdatum: 01-01-2013
Einddatum: 30-06-2014


Doel
Moeder-, pasgeborenen- en kindersterfte is hoog in Liberia. Save the Children wil deze sterfte in Montserrado terugdringen door vrouwen te trainen, voorlichting te geven en de gezondheidszorg te verbeteren. Het project brengt verbeteringen teweeg: vrouwen krijgen pre- en postnatale zorg, ze bevallen veilig en hun kinderen worden volledig inge├źnt.


Activiteiten
Save the Children richt zich op 9 gezondheidscentra in de provincie Montserrado, waar we 75 vroedvrouwen opleiden in het begeleiden van zwangerschappen en bevallingen en hen uitrusten met basismaterialen. 50 vrijwilligers van vrouwengroepen worden getraind in kinderverzorging en gezondheidszorg en gemotiveerd hun kennis met anderen te delen. 20 gezondheidswerkers leren gezondheidsproblemen, zoals longontsteking en ondervoeding, te herkennen, waardoor moeder- en kindersterfte wordt teruggedrongen.
Met deze activiteiten bereiken we direct 4.000 (zwangere) vrouwen en wordt de zorg voor 15.000 jonge vrouwen en 12.000 kinderen onder de vijf jaar verbeterd.


Financiering
Het totale budget bedraagt € 103.400, hiervan wordt € 55.700 gefinancierd door een aantal grote giftgevers, waaronder Hoogwegt en VDM parts, en € 47.700 door Save the Children Nederland, met dank aan haar donateurs.

Geef kinderen in Liberia een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>