Versneld onderwijs voor ongeschoolde Liberiaanse meisjes

Tientallen jaren ging het West-Afrikaanse Liberia, met 3.9 miljoen inwoners, gebukt onder burgeroorlogen. Het geweld, waarbij 270.000 Liberianen zijn omgekomen en 800.000 op de vlucht sloegen, ontwrichtte de samenleving. Sinds 2003 kent het land vrede, maar het land blijft kwetsbaar door hoge werkeloosheid, armoede en seksueel geweld. Ruim zestig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De recente ebola uitbraak zorgt voor extra ontwrichting van de al fragiele basisvoorzieningen.

Deze basisvoorzieningen zijn in Liberia al amper aanwezig en bovendien niet beschikbaar voor het grootste deel van de bevolking. Moeder-, pasgeborenen- en kindersterfte is hoog. Het Liberiaanse onderwijssysteem werd tijdens de conflicten grotendeels verwoest. Een hele generatie kinderen, ruim een derde deel van de bevolking, ging nooit naar school. Vooral voor meisjes biedt de toekomst weinig perspectief.


Thema: Onderwijs, bescherming.

Doel
Ons doel is versneld onderwijs voor ongeschoolde Liberiaanse meisjes. Bijna zeshonderd kwetsbare meisjes en jonge, ongeschoolde werkneemsters van zes tot achttien jaar, kregen de afgelopen jaren bescherming in drie ‘drop-in’ centra in Paynesville, Monrovia en Kakata. De meisjes doorlopen hier versneld de eerste jaren van het basisonderwijs. Jonge meisjes kunnen zo alsnog doorstromen naar het reguliere basisonderwijs of naar een beroepsopleiding. Bovendien ontwikkelen de meisjes sociale vaardigheden en leren ze over hun rechten. Dankzij die kennis en vaardigheden zijn de meisjes beter in staat om zelf hun toekomst vorm te geven.

Hoe bereikt Save the Children dat?
In de steden Paynesville, Monrovia en Kakata heeft Save the Children drie centra die plaats bieden aan maximum honderdvijftig meisjes per centrum per jaar. Medewerkers van deze drop-in centra leren kinderen lezen en schrijven, sociale vaardigheden en geven psychosociale zorg. De oudere meisjes leren ook de basisvaardigheden van drie beroepen. Voor kwetsbare kinderen worden bovendien drie kinderclubs en welzijn-comités opgezet.

Medewerkers van Save the Children houden de voortgang van de meisjes op school, de integratie in de gemeenschap en de toegang tot sociale diensten nauwlettend in de gaten. Na een jaar stromen de meisjes door naar regulier basisonderwijs of een beroepsopleiding.

Looptijd: Het programma is gestart in januari 2013 en zal doorlopen tot ten minste juni 2016.

Financiering: Dit programma is in 2013 gestart met steun van een particuliere donor en een stichting. Met hun steun kan dit programma tot eind 2015 worden uitgevoerd. Per 1 januari 2016 kunnen de meisjes naar de drop-in centra blijven gaan dankzij Hoogwegt.

Geef kinderen in Liberia een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>