Weer leren in Liberia

Tientallen jaren ging het West-Afrikaanse Liberia gebukt onder burgeroorlogen, waarbij 270.000 Liberianen werden vermoord en ruim 800.000 mensen op de vlucht sloegen. Het geweld ontwrichtte de samenleving: de infrastructuur werd vernield, voorzieningen verdwenen en de sociale structuur van gemeenschappen raakte verstoord.

Sinds 2003 kent het land vrede. Langzaam maakt Liberia de overgang van noodhulp en wederopbouw naar duurzame ontwikkeling en gedegen bestuur. Maar het land blijft kwetsbaar, vooral door werkeloosheid en armoede, en de laatste maanden lijdt het land onder de ebola-epidemie. Ruim zestig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Basisvoorzieningen zijn nauwelijks aanwezig en bovendien niet beschikbaar voor het grootste deel van de bevolking. Het Liberiaanse onderwijssysteem werd tijdens de conflicten grotendeels verwoest. Een hele generatie kinderen, ruim een derde deel van de bevolking, ging nooit naar school.


Het programma Pamoja – Partnering for Change – van het Dutch Consortium for Rehabilitation (DCR) is een Nederlands samenwerkingsverband tussen vier Nederlandse organisaties, waaronder Save the Children.


Startdatum: 01-01-2011
Einddatum: 31-12-2015


Doel
De Liberiaanse regering biedt kinderen gratis onderwijs en ongeschoolde jongeren een versnelde schoolopleiding, maar kampt met verouderde voorzieningen en materialen, heeft gebrek aan leerkrachten en beperkte financieringsmogelijkheden. Save the Children wil voor 10.395 kinderen en jongeren de kwaliteit van dit onderwijs én de toegang tot die scholing verbeteren.


Activiteiten
Save the Children voert dit onderwijsproject voor kinderen en jongeren uit in de provincies Bong en Montserrado. Save the Children repareert en bouwt o.a. scholen, slaat waterputten en plaatst toiletten. De medewerkers van Save the Children maken gemeenschappen bewust van het belang van onderwijs. Ze verstrekken schoolbenodigdheden en uniforms en trainen leerkrachten van kleuter- en basisscholen en begeleiders van kinderclubs. Tegelijkertijd verstevigt Save the Children de capaciteit van lokale onderwijsbureaus.


Financiering
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken financiert het totale project van € 1.203.576,-

Geef kinderen in Liberia een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>