Gezondheid van moeders en kinderen in Chiapas verbeteren

Mexico maakte de afgelopen decennia een grote economische groei door. Ook de gezondheidszorg verbeterde aanzienlijk: de levensverwachting nam toe en de kindersterfte daalde. Toch leeft de helft van de bevolking in grote armoede, tien procent zelfs in extreme nood. De oorzaken van deze armoede en ongelijkheid worden niet structureel aangepakt.

De Mexicaanse moeder- en kindersterfte concentreert zich nog in gebieden met inheemse bevolkingsgroepen, zoals in de zuidelijke staat Chiapas. Hier zijn onvoldoende gezondheidsvoorzieningen, en moeders hebben slechts geringe toegang tot die voorzieningen.


In de Mexicaanse staat Chiapas is 57 procent van de bevolking inheems, 36 procent analfabeet en 27 procent van de kinderen onder de vijf is chronisch ondervoed. Chiapas scoort slecht op het gebied van levensverwachting, zuigelingen- en kindersterfte


Startdatum: 01-04-2013
Einddatum: 31-12-2014


Doel
In acht inheemse gemeenschappen van Juan Chamula en San Christóbal de las Casas, in de hooglanden van de staat Chiapas, verbeteren we de gezondheid van 2.000 moeders en 2.700 jonge kinderen. Kinderen onder de vijf jaar blijven vaker in leven doordat traditionele, inheemse vroedvrouwen, medisch personeel en gezondheidswerkers worden getraind in vaardigheden en voorzien worden van recente kennis over de zorg voor moeder en kind.


Activiteiten
Save the Children wil de kwaliteit van en toegang tot gezondheidsvoorzieningen in Chiapas verbeteren. Verloskundigen en (vrijwillige en overheids-) gezondheidswerkers krijgen training en hun capaciteit in het verstrekken van kwalitatief goede moeder- en kindzorg wordt vergroot. Daarnaast wordt het belang van preventie van tienerzwangerschappen en snel opeenvolgende zwangerschappen benadrukt waardoor de gezondheid van vrouwen verbeterd en de kans dat kinderen tijdens of vlak na de bevalling overlijden, verkleind.


De hele gemeenschap, inclusief kinderen, wordt betrokken bij dit gezondheidsproject van Save the Children in Chiapas. Ook mannen worden betrokken in het programma omdat zij, in inheemse gemeenschappen, vaak een beslissende rol spelen in de kijk op en aanpak van gezondheidsproblemen van hun gezinsleden.


Save the Children benadrukt het belang van geboorteregistratie. Met steun van de lokale autoriteiten van de Burgerlijke Stand zijn vrijwilligers uit de gemeenschappen getraind in het registreren van geboorten en zijn in dorpen ‘comités voor geboorteregistratie’ opgezet. Deze comités zullen hun werkwijze documenteren en presenteren aan de directie van de Burgerlijke Stand. Andere dorpen kunnen deze succesvolle gemeenschapsparticipatie overnemen.
Om samenwerking en uitwisseling met het sociale overheidsprogramma ‘opportunidades’ mogelijk te maken, zal een onderlinge overeenkomst worden afgesloten.

In het kader van pleitbezorging richting de lokale overheid wordt actief deelgenomen aan verschillende coalities van NGO’s en onderzoeksinstituten ter bevordering van de gezondheid van moeders en kinderen, vooral kinderen onder de vijf jaar.

De informatie en data die dit project oplevert, wordt gebruikt voor pleitbezorging richting de lokale autoriteiten in San Christobal én voor de autoriteiten op staats- en nationaal niveau.


Financiering
Dit programma, met een totaalbudget van € 223.000, wordt gefinancierd door donateurs uit Nederland en Mexico.

Geef kinderen in Mexico een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>