Verlagen van kindersterfte in Mozambique

Mozambique, in het zuidoosten van Afrika, telt meer dan 24 miljoen inwoners die voor het merendeel afhankelijk zijn van de landbouw. Maar de oogsten zijn vatbaar voor ziekten en worden vaak bedreigd door droogte of overstromingen. Meer dan 50% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De Mozambikaanse gezondheidssituatie is zorgelijk: het land wordt getroffen door een HIV/Aids epidemie en meer dan 35 procent van de bevolking heeft te maken met chronische voedseltekorten. Het Mozambikaanse ondervoedingsprobleem is een van de grootste ter wereld. Vooral kinderen onder de vijf jaar zijn daarvan de dupe: 69% heeft, door een eenzijdig dieet, een tekort aan vitamine A, 75% heeft bloedarmoede en 36% lijdt aan ijzertekort.

Startdatum: 15-10-2013
Einddatum: 30-11-2016

Doel
Save the Children wil chronische ondervoeding verminderen van 180.000 Mozambikaanse kinderen onder de vijf jaar.

Activiteiten
Medewerkers van Save the Children willen de voedselzekerheid van Mozambikaanse gezinnen versterken. Gezondheidswerkers geven voorlichting over gezonde voeding voor kinderen waardoor gemeenschappen zich meer bewust worden van een goede gezondheid van moeder en kind. Zij verstrekken gemeenschappen tegoedbonnen voor multi-nutrientenpoeder, bestemd voor kinderen onder de vijf jaar. Als aanvullende component krijgen jonge kinderen een verbeterde toegang tot ontwikkelingsprogramma’s en basisonderwijs en worden HIV- en aidsprogramma’s vergroot.

Financiering
Het totale budget van € 439.078 wordt door GAIN gefinancierd.

Geef kinderen in Mozambique een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>