Ook in Nederland leven er kinderen onder de armoedegrens

Armoede in Nederland

Kinderrechtenhelpdesk helpt kinderen in de jeugdzorg

Nederland is een welvarend land. Toch leven 350.000 Nederlandse kinderen onder de armoedegrens. Veel jongens en meisjes gaan niet naar school en regelmatig worden kinderen uit huis geplaatst omdat ze thuis niet veilig kunnen opgroeien. Per jaar komen 100.000 kinderen in aanraking met jeugdzorg.

Vanaf 2015 is er het een en ander veranderd in de jeugdzorg. Rijk en provincies dragen hun verantwoordelijkheid over aan de gemeenten. Dit brengt veranderingen met zich mee voor de rechtspositie van kinderen. Daarom is Save the Children een samenwerking aangegaan met de kinderrechtenorganisatie Defence for Children (DCI). Samen zien we erop toe dat het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind wordt nageleefd.

Startdatum: 01-01-2014
Einddatum: 31-12-2018

Doel
We bereiken direct 250 kinderen met juridisch advies en bemiddeling. Door structurele beleidsveranderingen verbeteren de toegang en kwaliteit van de jeugdhulpverlening, waarvan, indirect, 100.000 kinderen profiteren.

Activiteiten
Save the Children ondersteunt de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children op het terrein van de Jeugdzorg. Deze Kinderrechtenhelpdesk geeft kinderen, ouders en professionals advies over de jeugdzorg, en bemiddelt als dat nodig is. Verder doet zij onderzoek en geeft beleidsaanbevelingen. Waar nodig lobbyt zij, lokaal en internationaal, voor een goede wet- en regelgeving en goed beleid. 

Financiering
Save the Children Nederland financiert het project vier jaar lang voor € 80.000,00 per jaar (totaal € 320.000,00) uit eigen middelen, met steun van haar donateurs.

Geef kwetsbare kinderen een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer