Maatjes voor een leuke dag samen

Save the Children en vrijwilligersorganisatie Vitalis werken sinds 2015 samen in projecten om kinderen die het in Nederland niet altijd makkelijk hebben voor een langere periode regelmatig een ‘leuke dag’  te bieden. Deze kinderen krijgen een maatje: een ervaren en volwassen steunfiguur waarbij ze zien hoe het anders kan en waarbij ze wekelijks een paar ontspannen uurtjes beleven met hun maatje.

Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2017


Doel
Het begeleiden van kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar die zich als gevolg van een tekort aan aandacht in een kwetsbare positie bevinden en het risico lopen in de problemen te raken. Door de extra aandacht kan worden voorkomen dat deze kinderen terechtkomen in de professionele jeugdzorg- en hulpverlening.


Activiteiten
Stichting Vitalis is met haar Maatjesproject al actief in de regio Haaglanden en breidt samen met Save the Children haar programma’s en activiteiten nu verder uit in Nederland:  in 2015 start Vitalis bijvoorbeeld ook in de regio Leiden. Volwassen vrijwilligers worden gescreend, getraind en begeleid om gedurende een jaar als maatje voor een kind te functioneren. Scholen, jeugdgezondheidsdiensten en maatschappelijk werk verwijzen kinderen door naar het project. De koppelingen tussen het kind enerzijds en het maatje anderzijds ligt in handen van Stichting Vitalis.


Financiering
Save the Children financiert het project voor een periode van drie jaar voor € 60.000 per jaar (totaal € 180.000) uit eigen middelen, met steun van haar donateurs.

Geef kwetsbare kinderen een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>