Umni, moeder van Lami, Nigeria

"Lami was ziek en opgezwollen,
omdat ze niet genoeg eten of moedermelk kreeg."

Save the Children biedt hulp in Nigeria

Nigeria is een land in West-Afrika. Het is ongeveer 27 keer zo groot als Nederland en telt ruim 190 miljoen inwoners. Een deel van het land is reeds lange tijd het toneel van hevige etnische en religieuze conflicten.

In Nigeria is sinds 2009 een humanitaire crisis gaande, als direct gevolg van de activiteiten van Boko Haram. Deze terreurbeweging is met name actief in de noordoostelijke provincies. Sinds de start van het conflict tussen gewapende oppositie groepen en de Nigeriaanse overheid zijn er meer dan 27.000 mensen gedood en meer dan 1,8 miljoen mensen ontheemd. 80% van de mensen die ontheemd zijn zijn vrouwen en kinderen. Verder woner er meer dan 800.000 mensen in gebieden die onbereikbaar zijn voor hulpverleners omdat de situatie daar te gevaarlijk is. 

Meer dan de helft van de ontheemde mensen wordt opgevangen door de lokale bevolking. In die dorpen, in de vluchtelingen kampen en in recentelijke bevrijde gebieden is er een gebrek aan voedsel, schoon drinkwater, gezondheidszorg en mogelijkheden om inkomen te genereren zoals landbouw. Op dit moment zijn er meer dan 1,7 miljoen mensen die dringend levensreddende humanitaire hulp nodig hebben. 

Kinderen en hun families in het noorden van Nigeria lijden onder het voortdurende geweld. Sinds de conflicten in dit gebied in 2009 begonnen, zijn 36.000 mensen om het leven gekomen. Bijna 2 miljoen mensen zijn weggevlucht naar een veiliger plek elders in het land; nog eens 240.000 mensen naar de buurlanden. Met geld van de Nederlandse overheid bieden vijf Nederlandse en vijf lokale hulporganisaties, verenigd in de Dutch Relief Alliance, noodhulp aan de getroffen bevolking. Save the Children leidt deze hulpoperatie in Noord-Nigeria. In 2019 hebben we samen 147.000 kinderen en volwassenen voorzien van water, voedsel, medische zorg, psychosociale hulp, bescherming en inkomen. Dit jaar helpen we 84.000 mensen.

Sinds 2015 leidt Save the Children een noodhulpprogramma in Noord-Oost Nigeria dat wordt uitgevoerd door vijf Nederlandse NGOs als onderdeel van de Dutch Relief Alliance (DRA). Dit programma wordt gefinancieerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bevordert voedselzekerheid, verbetert toegang tot veilig drinkwater en toiletten, voorkomt en behandeld ondervoeding en biedt bescherming en psychosociale hulp aan vrouwen en kinderen. Naast het bieden van noodhulp werkt de DRA nauw samen met lokale partners om hun capaciteit te verbeteren zodat zij in de toekomst zelf de noodhulp kunnen leveren. 

Sinds 2015 heeft de DRA onder leiding van Save the Children meer dan 1,2 miljoen mensen weten te bereiken in Nigeria. In 2019 heeft het DRA extra geld gekregen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de strategische impact van het programme in Nigeria te vergroten. In 2019 hopen we ruim 90,00 mensen te bereiken.  

 

DRA partners: ICCO/Kerk in Actie, Save the Children, Tearfund NL, Terre des Hommes, ZOA

Lokale partners: CRUDAN, JDF, JDPH, EYN, GEPADC

Projecten in Nigeria

Noodhulp in Noordoost-Nigeria

In Nigeria is sinds 2013 een nieuwe humanitaire crisis gaande, als direct gevolg van de activiteiten van Boko Haram. De terreurbeweging is met name actief in de noordoostelijke provincies. Save the Children heeft hier een noodhulpprogramma ter bevordering van voedselzekerheid, voorkomen en behandelen van ondervoeding.

Geef kinderen in Nigeria een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer