Noodhulp in Noordoost-Nigeria: joint response 2

Door het conflict in Noordoost-Nigeria tussen het Nigeriaanse leger en Boko Haram is sinds 2013 een humanitaire crisis gaande. Het conflict heeft de grootste consequenties voor de lokale bevolking in de Noordoostelijke provincies. Meer dan 2,5 miljoen mensen sloegen op de vlucht vanwege het geweld, en omdat er simpelweg niets meer over is op het platteland na de verwoesting van publieke voorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen en het instorten van de markt. Delen van het Noordoosten zijn nog in handen van Boko Haram en die zijn daardoor niet toegankelijk voor hulpverleners. Slechts zo’n 10% van de vluchtelingen woont in kampen waar de overheid hulp biedt. De andere 90% zijn afhankelijk van de hulp van NGOs, familie of vreemden. Dit heeft een diepe impact op de toch al arme bevolking in dit deel van Nigeria.

Borno, Adamawa en Gombe zijn de zwaarst getroffen provincies in het noordoosten van Nigeria. Meer dan 4 miljoen mensen hebben niet voldoende eten, rond de 134 kinderen per maand overlijden aan de gevolgen van acute ondervoeding. De toegang tot water en hygiĆ«ne is bijzonder slecht, hetgeen ziektes onder vluchtelingen in de hand werkt. Er is nauwelijks medische hulp en veel mensen hebben trauma’s overgehouden aan het geweld dat zij hebben meegemaakt.

Save the Children biedt samen met ICCO, Oxfam Novib, Stichting Vluchteling en Tear hulp aan de zwaarst getroffenen in dit gebied. Onder leiding van Save the Children bieden de organisaties in de Dutch Relief Alliance met een budget van 5,3 miljoen euro acute hulp aan meer dan 175.000 mensen. Zo bieden wij gezinnen voedsel door middel van (elektronische) voedselbonnen en zorgen we ervoor dat mensen voedsel kunnen verbouwen. We slaan waterputten, bouwen latrines en zorgen ervoor dat mensen weten hoe zij hygiĆ«nisch met water om kunnen gaan. Verder zorgen we dat alleenreizende kinderen door gastgezinnen worden opgevangen en dat mensen met trauma’s worden geholpen. Ten slotte knappen we zorgcentra op en zorgen we dat ze de juiste materialen en medicijnen hebben.

Naast het verlenen van hulp werken we actief samen met de partners om meer te bieden dan noodhulp alleen. Zo zetten we momenteel een plan op om gezamenlijk staf van lokale organisaties op te leiden. Het afgelopen jaar hebben we lokale overheid getraind op thema’s die van belang zijn bij humanitaire hulp. Samen met de partners hebben we in het afgelopen jaar rond de 230.000 mensen bereikt met noodhulp in Noordoost-Nigeria.

Geef kinderen in Nigera een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>