Verbeterde dienstverlening en emancipatie van Pakistaanse vrouwen en jongeren

De situatie in Pakistan en Afghanistan is verre van stabiel door voortdurende conflicten over grenzen en energiebronnen en door gebrek aan bestuur in lokale en nationale overheidsstructuren. Het vertrek van buitenlandse troepen uit Afghanistan en vermindering van beschikbare fondsen zorgen ook voor vermindering van de stabiliteit in de regio. In Pakistan heerst grote onveiligheid in het westen, in de provincie Baluchistan, en in de grensgebieden met Afghanistan. Deze grensgebieden worden wel ‘cash insecure regions’ genoemd: er is groot gebrek aan werkgelegenheid door gebrek aan landbouwgebied en industrieën.

Save the Children richtte zich in Afghanistan de laatste jaren op verbetering van kwaliteit van en toegang tot onderwijs. In Pakistan hielden medewerkers van Save the Children zich bezig met noodhulp en wederopbouw na overstromingen en een aardbeving. Bovendien startten we twee grote onderwijsprogramma’s. 


Startdatum: 01-10-2012
Einddatum: 31-10-2015


Doel
Save the Children versterkt de kennis en capaciteit van overheidsfunctionarissen zodat de dienstverlening van de overheid verbetert en de veiligheid en stabiliteit in Afghanistan en Pakistan toeneemt. Daarnaast stellen we vrouwen en jongeren in staat deel te nemen aan de sociale en economische ontwikkeling van Afghanistan en Pakistan, voor een veilige toekomst.


Activiteiten
We verbeteren zwakke structuren in Pakistaanse gemeenschappen door het instellen van 150 gemeenschapscomités en 40 overheidsorganen, waaronder het Ministerie van Sociale zaken, landbouw, veeteelt, onderwijs en gezondheidszorg. Beide landen worden daardoor veiliger en stabieler.


Dat gebeurt ook door het blijven implementeren van onderwijs. We maken een ontwikkelings- en trainingsplan voor beroepsonderwijs en selecteren gecertificeerde technische opleidingen. Jongeren krijgen beurzen en toegang tot die opleidingen.


1.500 vrouwen en jongeren, die ook in groepen samenwerken, verbeteren hun economische situatie door inkomens-genererende activiteiten en vakonderwijs, waardoor de veiligheid en stabiliteit ook toenemen.


Lokale overheden worden betrokken bij marktonderzoeken, de ontwikkeling van duurzame bestaansmiddelen en inkomens-genererende activiteiten, het ontwikkelen van de meest effectieve middelen voor voedselzekerheid en levensonderhoud en het creëren van vernieuwende strategieën. Overheden bieden betere basisdiensten, overheidsfunctionarissen volgen een van de zes grensoverschrijdende workshops en delen de geleerde lessen.


Vrouwen worden opgeleid tot Lady Health Workers, LHWs. Zij zijn thuis in de reproductieve gezondheidszorg en weten hoe ze de gezondheid van pasgeborenen en kinderen kunnen bewaken.


Financiering
Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert het totale budget van € 1.533.086.

Geef kinderen in Pakistan een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>