Ontwikkeling voor vrede en veiligheid in Battagram

Het district Battagram ligt in één van de minst ontwikkelde en meest conservatieve districten van Pakistan: Khyber Pakhtunkhwa. Na de verwoestende aardbeving in 2005, voerde Save the Children, met hulp van de Nederlandse ambassade, in dit gebied een noodhulpprogramma ‘Parnership for the Recovery and Development in Allai’ uit. Het huidige programma is een vervolg hierop. De dorpen in Battagram zijn dusdanig kwetsbaar voor conflict en geweld dat er weinig mogelijkheden zijn voor versterking van de sociaal economische levensomstandigheden.

Startdatum: 01-11-2011
Einddatum: 31-10-2015


Doel
Save the Children wil in Battagram 260 dorpen laten uitgroeien tot duurzame en stabiele gemeenschappen. Toegang tot kwalitatief goed onderwijs en levensonderhoud zijn cruciaal voor een vredige en stabiele samenleving, waarvan 253.000 mensen uit 31.250 huishoudens profiteren. Jongeren en volwassenen krijgen kennis en vaardigheden waarmee ze zich ontwikkelen tot productieve dorpsbewoners.


Activiteiten
Save the Children richt zich op 42.000 kinderen van 260 basisscholen en 300 jongeren, waaronder ook 10.000 kinderen die niet meer naar school gaan en 8.000 leerlingen van 40 Madrassa scholen in Battagram. We verbeteren de toegang en kwaliteit van het kleuter- en basisonderwijs en de middenscholen, speciaal voor meisjes.

600 leraren krijgen bijscholing in didactische en pedagogische vaardigheden. Daarnaast trainen we 260 ouder-lerarencomités, 260 dorpscomités, 260 ondersteunende personeelsleden en 30 overheidsambtenaren. 300 jongeren volgen beroepscursussen.
Vrouwen en mannen krijgen trainingen in ondernemerschap om hun inkomen te vergroten in bestaande of nieuwe werkzaamheden. We vormen 100 watermanagementcomités om honderd watersystemen te onderhouden. In totaal bereiken we 253.000 mensen: 71% van de totale bevolking in het district Battagram.


Financiering
De Nederlandse Ambassade in Islamabad-Pakistan financiert € 14 miljoen.

Geef kinderen in Pakistan een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>