Noodhulp voor vluchtelingen in Noord-Syrië

Miljoenen Syriërs zijn getroffen door het aanhoudende geweld. Mannen, vrouwen en kinderen zijn op zoek naar een veilige plek om te leven. Het grootste deel is ontheemd in eigen land en zoekt een veilig onderkomen in de delen van Syrië waar de situatie nog wel leefbaar is. De aanwezigheid van de vluchtelingen legt een zware druk op de aanwezige faciliteiten, waardoor in sommige gebieden de lokale bevolking inmiddels ook afhankelijk is van humanitaire hulp. Miljoenen mensen zijn afhankelijk van humanitaire hulp, waarvan bijna de helft kinderen. 

Startdatum: 01-03-2017
Einddatum: 31-12-2017

Financiering
Het budget van 753.699 euro wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken

Doel
Save the Children geeft ontheemden en de lokale bevolking van Noord-Syrië (Idlib en Aleppo) levensreddende hulp door de meest kwetsbare families te voorzien van voedselpakketten, onderdak en huishoud- en hygiënepakketten.

Activiteiten:

Onderdak en hygiëne

De meest kwetsbare gezinnen krijgen tenten waar ze in kunnen leven totdat ze een vaste verblijfsplek hebben kunnen vinden. Daarnaast krijgen gezinnen een huishoud- en hygiënepakketten. Op dit moment wonen er bijna een miljoen mensen in openbare gebouwen of oude verlaten gebouwen. Daarom knappen we ook buurthuizen op. Hierdoor kunnen de gezinnen die in de buurthuizen wonen, op een veilige manier in de ruimtes verblijven totdat er een permanente oplossing voor hen is gevonden.

Voedselzekerheid
Gezinnen ontvangen een voedselpakket dat bestaat uit essentiële en voldoende voedselmaterialen om een gezin een maand lang van eten te voorzien. Verder ontvangen gezinnen voedselbonnen om hiervan eten te kopen op de lokale markt of in de winkels. 

>