Bescherming van kinderen van migranten

Tadzjikistan is een van de armste landen van Centraal-Aziƫ, met een bevolking van 7,5 miljoen mensen. Het land is bergachtig en kent een droog landklimaat met extreem hete zomers en extreem koude winters.
Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 is Tadzjikistan een zelfstandige republiek, waar tot 1997 een burgeroorlog werd uitgevochten. Het land kampt sindsdien met een zwakke economie en een hoge werkeloosheid.

Veel Tadzjieken zoeken werk in Rusland, maar de inkomsten zijn vaak onvoldoende om in de levensbehoefte van achtergebleven families te voorzien. Kinderen in Tadzjikistan groeien op in gezinnen die veelal door moeders draaiend worden gehouden. Soms worden ze ondergebracht bij familieleden of ze moeten overleven in tehuizen. Hun welzijn is zo onvoldoende gewaarborgd en ze zijn hierdoor erg kwetsbaar.

Startdatum: 01-02-2014
Einddatum: 31-01-2016


Doel
Kinderen moeten beter worden gesteund en beschermd tijdens de afwezigheid van familieleden die voor lange tijd naar Rusland vertrekken om daar te werken. Families, organisaties en de overheid krijgen beter inzicht in de rechten van deze kinderen waardoor een sterker sociaal vangnet ontstaat. Bovendien worden veelal vaderloze gezinnen gesteund bij economische activiteiten zodat ze beter in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien.


Activiteiten
Save the Children brengt de situatie van migrantenkinderen in kaart en selecteert de 500 meest kwetsbare gezinnen. Zij krijgen toegang tot gezondheidszorg en worden gesteund bij economische activiteiten.

Save the Children traint overheidsfunctionarissen, medewerkers van lokale organisaties, en vertegenwoordigers van gemeenschappen om de situatie van 77.180 familieleden van migranten te verbeteren.

120 advocaten worden getraind in het geven van juridische ondersteuning aan kinderen en 120 adviseurs geven advies en ondersteuning op het gebied van inkomensgenererende activiteiten.

Door campagnes, schoolbezoeken en voorlichting aan journalisten wordt de hele samenleving zich langzaam bewust van kinderrechten. Kwetsbare kinderen krijgen zo sneller toegang tot relevante voorzieningen, zoals onderwijs, gezondheidszorg of maatschappelijke hulp.


Financiering
Europeaid financiert € 732.095,00 via Save the Children Nederland, IOM draagt € 71.596,00 bij aan dit project en Save the Children via eigen fondsenwerving € 111.428,00.

Geef kinderen in Tadzjikistan een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>