Betere gezondheidszorg voor plattelandskinderen in Tadjikistan

Tadjikistan is een van de armste landen van Centraal-Azië, met een bevolking van 7,5 miljoen mensen. Het land is bergachtig en kent een droog landklimaat met extreem hete zomers en extreem koude winters. In Tadjikistan woont een meerderheid van etnische Tadjieken, van oorsprong soenitische moslims die een Perzische taal spreken, en minderheden uit Oezbekistan en Rusland.

Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, in 1991, is Tajikistan een zelfstandige republiek, waar tot 1997 een burgeroorlog werd uitgevochten. Het land kampt sindsdien met een zwakke economie, gebaseerd op katoen, aluminium en landbouw, en steunt vooral op buitenlandse hulp. 20% van de bevolking is werkeloos. Veel Tadjieken zoeken werk in Rusland, maar de werkomstandigheden zijn vaak abominabel en de inkomsten onvoldoende om in de levensbehoefte van achtergebleven families te voorzien.


Kinderen in Tadjikistan groeien op in gezinnen die door moeders draaiend worden gehouden. Op het platteland worden kinderen bij hun geboorte vaak niet geregistreerd, hoewel deze registratie levenslang recht geeft op gezondheidszorg en onderwijs. Moeders hebben vaak onvoldoende onderwijs genoten om de voordelen van registratie te onderkennen, en aanspraak te maken op dit recht.


Startdatum: 30-11-2012
Einddatum: 31-10-2014


Doel
Save the Children werkt in Tadjikistan samen met 3 lokale organisaties om de toegang tot de gezondheidszorg van 26.640 plattelandskinderen onder de vijf jaar te vergroten in de regio Khatlon. De kinderen krijgen zo recht op hun eigen identiteit en daarmee toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.


Activiteiten
In de regio Khatlon verbeteren we de positie van 3 lokale organisaties, zodat zij zich, bijvoorbeeld via vrouwengroepen, kunnen verbinden met vrouwen die hun kinderen bij hun geboorte niet laten registreren en onvoldoende gebruik maken van de gezondheidszorg. We verminderen, door nauwe samenwerking met lokale overheden, de barrières die verhinderen dat vrouwen hun kinderen registeren en maken vrouwen tegelijkertijd bewust van het belang van geboorteregistratie. Meer moeders registreren hun kinderen bij hun geboorte, waardoor ze toegang krijgen tot gezondheidszorg en onderwijs.


Financiering
Het totale budget van € 155.000 wordt gefinancierd met eigen fondsen.

Geef kinderen in Tadzjikistan een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer