Bescherming van alleenstaande kinderen

Decennialang was Soedan het toneel van Afrika’s langst durende burgeroorlog die naar schatting 1,5 miljoen slachtoffers eiste. Door deze burgeroorlog, een instabiele politieke situatie en een regelmatig oplaaiende stammenstrijd sloegen vier miljoen mensen op de vlucht. Sinds 9 juli 2011 is Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan. Maar de situatie blijft fragiel: een groot deel van de bevolking heeft geen toegang tot gezondheidszorg en schoon drinkwater. Ziektes verspreiden zich razend snel door gebrek aan sanitaire en hygiĆ«nische middelen, de kindersterfte is hoog. Het geweld leidt ertoe dat de aanplant van gewassen verloren gaat. Boeren durven hun land niet op. Hierdoor is er onvoldoende voedsel.

Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Door het geweld zijn veel kinderen wees geworden en raken duizenden andere kinderen gescheiden van hun ouders. Kinderen die als soldaat moesten werken, gaan gebukt onder zware, psychische trauma’s. Een groot deel van de kinderen gaat niet naar school, zes procent volgt een beroepsopleiding.


Startdatum: 01-01-2015
Einddatum: 31-12-2015


Doel
Bescherming van duizenden alleenstaande kinderen en jongeren die tijdens de oorlog hun ouders zijn kwijtgeraakt. Deze alleenstaande kinderen krijgen de hulp die ze nodig hebben om in veiligheid te kunnen leven. Waar mogelijk worden de kinderen met de ouders herenigd. Daarnaast is er speciale aandacht voor kinderen die onderdeel zijn geweest in het gewapende conflict: deze kinderen worden op een speciale locatie beschermd en krijgen de psychosociale zorg die ze nodig hebben.


Activiteiten
Save the Children spoort in Bor, Akobo en Nyirol alleenstaande kinderen op, registreert ze en gaat op zoek naar de ouders of andere familieleden. Waar mogelijk herenigen we de kinderen met hun familie en helpen we ze verder op weg. Om dit te kunnen doen trainen we eerst gekwalificeerd personeel zodat ze weten hoe om te gaan met getraumatiseerde kinderen en hun families. Tevens geven we voorlichting aan hulpverleners en ouders over het beschermen van hun kinderen, met deze voorlichtingssessies bereiken we 50.000 mensen.


Financiering
Het Ministerie van Buitenlandse zaken financiert het totale project voor € 1.000.000

Geef kinderen in Zuid-Soedan een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>