Krachtige jeugd voor vrede en ontwikkeling in Zuid-Soedan

Jarenlang was Soedan het toneel van Afrika’s langst durende burgeroorlog die naar schatting 1,5 miljoen slachtoffers eiste. Door deze burgeroorlog, natuurrampen, een instabiele politieke situatie en een regelmatig oplaaiende stammenstrijd sloegen 4 miljoenen mensen op de vlucht.

Sinds 9 juli 2011 is Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan. De situatie is fragiel: een groot deel van de bevolking heeft geen toegang tot gezondheidszorg en schoon drinkwater. Ziekten verspreiden zich razend snel door gebrek aan sanitaire en hygiƫnische middelen, de kindersterfte is hoog.

Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Kinderen die als soldaat moesten werken, gaan gebukt onder zware, psychische trauma’s. Slechts 48% van de kinderen gaat naar school, zes procent volgt een beroepsopleiding.

Startdatum: 01-10-2012
Einddatum: 30-09-2015


Doel
Om de veiligheid van de burgers te vergroten is een sterke wetshandhaving noodzakelijk. Save the Children richt zich op de ontwikkeling van een kindvriendelijk rechtssysteem. Daarnaast starten we een onderwijsprogramma voor kwetsbare jongeren, met speciale aandacht voor meisjes. Jongeren worden sociaal sterk gemaakt, volgen beroepsonderwijs of een ondernemersprogramma. Dit vergroot hun kans op werk en inkomen.


Activiteiten
Save the Children wil komen tot een kindvriendelijk rechtssysteem in Zuid-Soedan door het opzetten van een kindvriendelijke rechtbank en het trainen van medewerkers van justitie, politie en gevangenissen. Er worden twee helpdesks opgezet voor jongeren die in aanraking komen met politie en justitie.

Kwetsbare jongeren krijgen training in sociale vaardigheden, vredesopbouw, conflictoplossing, preventie van HIV/aids en gender gerelateerd geweld. In de Lakes State worden 150 jongeren in een alfabetiseringsklas opgenomen en volgen 375 jongeren een beroepsopleiding of een cursus voor beginnende ondernemers. Op deze manier krijgen deze jongeren de kans om in de toekomst in hun eigen levensonderhoud te voorzien.


Financiering
Het totale budget van € 2.449.060 wordt betaald door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Geef kinderen in Zuid-Soedan een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>