Veel problemen kunnen alleen door nieuwe
wetgeving en aangepaste prioriteiten
structureel worden opgelost.

Berichten over onze beleidsbeïnvloeding

Save the Children komt op voor de belangen en rechten van kinderen wereldwijd. Onze lobby- en advocacy activiteiten richten zich op het beïnvloeden van beleid en wetgeving bij overheden, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zo onderhouden we direct contact met relevante ambtenaren, parlementariërs, kabinetsleden en adviesorganen. Ook proberen we invloed uit te oefenen op beleid door het publiekelijk kenbaar maken van onze standpunten, een maatschappelijk bewustzijn te creëren en ervoor te zorgen dat de stemmen van kinderen worden gehoord.

Hieronder vind je een overzicht van berichten over onze beleidsbeïnvloeding

>