Joseline, moeder van Miradi (6), DR Congo

“Miradi kreeg hoge koorts en voelde
zich heel ziek. Hier bij de kliniek
heeft ze medicijnen gekregen.”

Malaria, mazelen en longontsteking

Wereldwijd sterven dagelijks honderden kinderen aan deze drie ziektes. Dat is onnodig, want het is vrij goedkoop om de ziektes te bestrijden of zelfs te voorkomen.

Longontsteking
In 2015 stierven ruim 920 duizend kinderen aan longontsteking, wat neerkomt op zo'n 16 procent van alle sterfgevallen bij kinderen onder de vijf. De aandoening kan worden voorkomen door bijvoorbeeld gezonde voeding en vaccinaties. Een kind dat longontsteking heeft is te behandelen met antibiotica – maar twee derde van de getroffen kinderen heeft geen toegang tot die medicijnen. 

Save the Children doet mee in vaccinatieprogramma’s en zorgt voor medicijnen, maar doet ook onderzoek naar het voorkomen en bestrijden van longontsteking in bijvoorbeeld Bangladesh, Kenia en Malawi. 

Malaria
Zeventig procent van de mensen die in 2015 aan malaria overleed was jonger dan 5 jaar. Kinderen zijn extra kwetsbaar doordat ze minder weerstand hebben dan volwassenen. Malaria  kan voorkomen of behandeld worden met goede malarianetten en via medicijnen. In 2014 zorgde Save the Children voor 7,5 miljoen medische handelingen en behandelde 5,8 miljoen gevallen van diarree, longontsteking, ondervoeding – en malaria.

Mazelen
Hoewel de ziekte wereldwijd al fors is teruggedrongen, maakt de mazelen nog elke dag honderden slachtoffers onder kinderen. Toch is dat niet nodig. Mazelen zijn te voorkomen door kinderen in te enten. Experts zijn het erover eens dat een goed vaccinatie-programma de kindersterfte in ontwikkelingslanden nog verder terug zou dringen – maar daar is geld voor nodig.

Geef kwetsbare kinderen een kans op een gezond leven.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>