Search.
Rescue.
save.

Een kind laat je niet verdrinken

Tijdens onze reddingsmissies op zee hebben we bijna 10.000 mensenlevens gered, waaronder bijna 1.500 kinderen. Een groot deel van hen reisde alleen. We zijn enorm trots op onze humanitaire teams die sinds september 2016 onvermoeibaar op de Middellandse Zee hebben gewerkt om levens te redden.

Wij maakten deel uit van de internationale reddingsoperatie in de internationale wateren, een zoekgebied van circa 600.000 m2 (3x het Verenigd Koninkrijk), tussen Libië en Italië. 

Eind september 2017 hebben we onze reddingsmissie in de Middellandse Zee stop moeten zetten. Dit is onder meer een gevolg van de dalende migratiestromen. Ook heeft Libië haar regels verscherpt waardoor schepen van reddingsmissies alleen nog op grotere afstand van de Libische kust hun werk mogen doen.
 
Al in 2016 beëindigden we onze reddingsoperatie tijdens de wintermaanden, omdat ons schip de ‘Vos Hestia’ niet geschikt was om in slecht weer uit te varen. Oversteken in de winter is erg gevaarlijk en de trends laten zien dat het aantal vluchtelingen en migranten die tijdens de wintermaanden de kust van Italië proberen te bereiken, aanzienlijk afneemt.
 
We evalueren met regelmaat onze activiteiten en werken waar de behoeften het grootst zijn en waar we het effectiefst kunnen zijn om kwetsbare kinderen te steunen. We blijven ons voor deze kinderen en hun families inzetten. We bieden humanitaire hulp in de landen waar kinderen op de vlucht slagen, zoals in Syrië, Irak en Nigeria, en pleiten voor de kinderrechten op plekken waar de omstandigheden hen dwingen om lange en gevaarlijke reizen te ondernemen.
 
In Italië werken we in alle havens en ook in grote steden als Rome, Milaan en Turijn. We zien het als onze taak om de autoriteiten te ondersteunen als het om kwetsbare kinderen gaat. Bijvoorbeeld in situaties waarin zij slachtoffer zijn van mensenhandel of uitbuiting.

Save the Children werkt ook in Servië, Turkije en op de Griekse eilanden en steunen kinderen met humanitaire hulp. We bieden kinderbescherming in de landen van hun bestemming, waaronder Duitsland, Zweden, Zwitserland, Nederland, Denemarken, Noorwegen, Spanje, Finland en Roemenië.

Onze reddingsoperatie heeft het leven van 10.000 mensen gered, waaronder bijna 1.500 kinderen. Bijna 80 procent van hen reisde alleen. We waren hiertoe in staat vanwege de ongelofelijke toewijding van onze medewerkers aan de Vos Hestia die onvermoeibaar doorwerkten en ervoor zorgden dat kinderen in veiligheid werden gebracht.

Roger Alonso, teamleider van ons reddingsschip 

"Ons team stelt alles in het werk om kinderen te redden en te helpen, inclusief psychologische zorg."

Roger Alonso, teamleider van ons reddingsschip 

Ons schip, de 'Vos Hestia' en haar bemanning betekenden voor de kinderen een einde aan de nachtmerrie. De hulpverleners voeren met kleine bootjes naar de ronddobberende of zelfs zinkende boten en brachten de drenkelingen naar het schip en vervolgens naar veilige havens in Italië.

Op het schip konden per vaart 300 vluchtelingen opgevangen worden door artsen, verpleegkundigen en hulpverleners met beademingsapparatuur, dekens, drinkwater, voedsel en droge kleren. De kinderen kregen hun eigen veilige plek met speelgoed, professionele begeleiding en rust, waar zij gedurende de (soms wel drie dagen durende) reis naar de Italiaanse haven konden blijven. Ook daar stonden onze specialisten klaar om hen te begeleiden.

In 2017 al bijna 5.000 mensen gered

De bemanning van ons reddingsschip heeft in 2016 ruim 2.705 mensen en in 2017 al bijna 5.000 mensen in veiligheid gebracht.
Lees meer

Veelgestelde vragen

Hier vind je de meest gestelde vragen over onze reddingsmissie op de Middellandse Zee.
Lees meer

Hoe Amena (5) gered werd

Fadi besluit met zijn gezin de gevaarlijke reis naar Italië te ondernemen. Een reis waarbij ze overgeleverd zijn aan meedogenloze smokkelaars en de Middellandse Zee.
Lees meer