ECHO

ECHO staat voor Directoraat-generaal voor Humanitaire Hulp van de Europese Commissie. ECHO’s taken zijn het bieden van assistentie bij noodsituaties en het bieden van hulp aan slachtoffers bij natuurrampen en gewapende conflicten buiten de Europese Unie.

Sinds eind 2010 is burgerbescherming toegevoegd als derde taak, zowel binnen als buiten de Europese Unie. De hulp is direct gericht op alle slachtoffers, waarbij ras, religie en politieke overtuiging van deze mensen geen rol speelt. ECHO regelt dat goederen (zoals voedsel en medische voorzieningen) en diensten (zoals medische teams) snel in crisisgebieden terechtkomen. Dit gebeurt via partner-NGO's als Save the Children, die daarvoor een zogenoemd Framework Programme Agreement (FPA) met ECHO aangaan. Om hiervoor in aanmerking te komen moet aan straffe kwaliteitseisen worden voldaan.

ECHO werkt met ongeveer tweehonderd NGO’s, VN-afdelingen en internationale organisaties. In 1996 is het Disaster Preparedness ECHO-programma opgezet (DIPECHO). Dit onderdeel van ECHO financiert projecten die gemeenschappen ondersteunen op het gebied van ramppreventie. Mensen wordt geleerd hoe ze zichzelf het best tegen natuurrampen kunnen beschermen.

>