Dutch Consortium for Rehabilitation (DCR)

Save the Children Nederland is in 2011 in het kader van het Medefinancieringsstelsel ( MFS II) een samenwerkingsverband aangegaan met CARE Nederland, HealthNet TPO en ZOA onder de naam Dutch Consortium for Rehabilitation (DCR). Het DCR richt zich via een brede aanpak op het verbeteren van de levensomstandigheden en op het versterken van sociaal maatschappelijke organisaties in zes fragiele staten in Afrika: Burundi, Democratische Republiek Congo, Liberia, Oeganda, Soedan en Zuid-Soedan.

Deze landen kennen interne conflicten en worden gekenmerkt door armoede, zwak bestuur, hoge bevolkingsgroei, slechte infrastructuur en gebrek aan basisvoorzieningen als medische zorg . Ook onderwijs is in deze landen vaak van lage kwaliteit. De fysieke verwoesting (van mens en materiaal) is weliswaar het meest zichtbaar, maar de verwoesting van onderlinge relaties, kennis en vertrouwen om samen te werken is minstens zo krachtig en diepgaand, zowel binnen bevolkingsgroepen als daarbuiten. Psychische en sociale beschadigingen zorgen voor een vicieuze cirkel; de effecten van geweld verhinderen de vooruitgang naar een vreedzame samenleving en/of constructieve groei.

Samen met lokale organisaties voeren de vier consortiumpartners in deze landen wederopbouwprogramma’s uit, met projecten op het gebied van infrastructuur, werkgelegenheid, sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en goed lokaal bestuur. De consortiumpartners in dit programma zijn complementair aan elkaar; door samen te werken kan een sterker resultaat bereikt worden dan met een individuele aanpak (multisectoraal). Daarnaast werken we efficiënter door ondermeer onderlinge kennisuitwisseling, het gezamenlijk organiseren van trainingsactiviteiten, vaststellen van jaarplannen en opstellen en uitvoeren van lobbystrategieën. Gezamenlijk bestrijken we de terreinen die essentieel zijn voor de wederopbouw van een gemeenschap: gezondheidszorg, onderwijs, water- en sanitaire voorzieningen, ontplooiing van economische activiteiten en versterking van het maatschappelijk middenveld. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan meer stabiliteit, duurzame economische groei en een samenleving waarin mensen structureel in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en iedereen toegang heeft tot basisvoorzieningen.

Onze plannen stemmen we af met organisaties van de Verenigde Naties en NGO's die in het gebied werken. We overleggen met de landelijke en lokale overheden en met de mensen waarmee we werken. Lobbyactiviteiten vormen een integraal onderdeel van het programma. Vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap krijgen middels een training over beleidsbeïnvloeding kennis en vaardigheden aangereikt om (onder andere bij hun autoriteiten) te pleiten voor de rechten van de bevolking, zoals het recht op onderwijs. Save the Children let er op dat ook kinderen in de programma’s een stem krijgen. Zo werken we bij scholen aan versterking van kinderclubs, waaronder een soort parlement voor kinderen. Via zo’n kinderparlement kunnen kinderen meepraten over zaken die hen aangaan.

Save the Children is binnen het DCR actief in vier landen: Democratische Republiek Congo, Liberia, Oeganda en Zuid-Soedan. In elk van deze vier landen werken we aan activiteiten ter verbetering van onderwijs en zijn we actief betrokken bij maatschappijopbouw en lobbyactiviteiten. Daarnaast werkt Save the Children in enkele landen aan de verbetering van voorzieningen voor water en sanitatie op scholen en bevorderen we agrarische inkomensgenerende activiteiten voor ouders.

Meer lezen? Ga dan naar de website van DCR