Giro555

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Save the Children Nederland is één van de reguliere deelnemers. Giro555 werkt samen met Nederlandse omroepen en zenders en vraagt heel Nederland om zich aan te sluiten. Want samen redden we meer levens.

Nationale Acties
Een Nationale Actie heeft als doel om:

  • geld in te zamelen op gezamenlijk gironummer 555;
  • informatie te geven over de humanitaire situatie in het rampgebied;
  • hulp aan mensen in het getroffen gebied zo goed mogelijk af te stemmen met andere (lokale en internationale) organisaties;
  • samen te rapporteren over de bestedingen van de opbrengst van de Actie.
 

Nederland helpt Nepal (2015)
In 2015 is een nationale actie gevoerd voor Nepal dat tot twee maal toe getroffen werd door een zware aardbeving. Deze actie bracht ruim € 25 miljoen op, waarvan Save the Children tot 1.806.813 euro kan besteden tot oktober 2016 aan het bouwen en opknappen van toiletten en water- en sanitaire voorzieningen en een geïntegreerde aanpak van gezondheidsvoorzieningen.

Stop de ebola-ramp (2014)
In 2014 werden een nationale actie gevoerd voor het bestrijden van de ebola-ramp in West-Afrika, waar mensen ernstig leden onder de gevolgen van deze ziekte. Deze nationale actie bracht ruim 10 miljoen euro op, waarvan Save the Children tot 694.473 euro heeft besteed aan het ondersteunen van thuisonderwijs aan kinderen in Freetown via het uitdelen van radio’s op zonne-energie voor onderwijs via de radio, schoolmaterialen en het oprichten van bibliotheken.

Help slachtoffers Filipijnen (2013)
In 2013 hield de SHO een nationale actie voor de door tyfoon Haiyan getroffen bewoners van de Filipijnen. Er werd ruim 36 miljoen euro opgehaald, waarvan Save the Children 2.090.469 euro heeft besteed aan onder meer het leveren van tenten, voedsel, noodhulppakketten, sanitaire voorzieningen en het opbouwen van werkgelegenheid.


Meer info
Wil je meer lezen over Giro555? Ga dan naar de website van Giro555