Credits @Fiona Hageman Fotografie

De betrokkenen zelf aan het woord

Hieronder lees je de ervaringen van de mensen die meededen aan Speaking Minds. De jongeren zelf natuurlijk, en de medewerkers van de gemeente en de ROC's.

De Jongeren

“Ik vond het project zo leuk en leerzaam en wilde graag mijn mening blijven geven. Daarom ben ik na Speaking Minds nog actief gebleven als ambassadeur. We zijn toen met een groep ambassadeurs naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag gegaan om daar als gespreksleider te functioneren voor een nieuwe groep die advies gaf aan het Ministerie. Dat was echt heel gaaf en leerzaam. Ik blijf het belangrijk vinden om als jongere mijn mening te geven, je hebt niet voor niets een stem gekregen.” – Gracia uit Maastricht

“Ik heb na het project nog steeds contact met de BUCH-gemeenten. Daarnaast ga ik in mijn vrije tijd met een beleidsmaker meelopen met een nieuw Speaking Minds traject. Vanuit Speaking Minds wordt iemand bij de gemeente intern opgeleid om het project voort te kunnen zetten en ik ga meelopen en hierbij helpen. Ik wil graag verder met dit onderwerp, omdat ik het gevoel heb dat ik andere jongeren kan helpen doordat ik zelf ervaringsdeskundige ben.” – Larissa uit Alkmaar

“Wat ik aan Speaking Minds heb gehad? Ik ben van mijzelf best gesloten en praten vond ik moeilijk, maar binnen het project moest je wel praten en toen merkte ik dat ik dit eigenlijk wel kon. Ook werd ik steeds meer open over bepaalde situaties van vroeger. Ik heb echt leren communiceren met anderen. Ik ben door Speaking Minds enorm gegroeid. Op school durf ik nu ook te presenteren zonder angst, of lever ik zonder moeite of heel veel stress een verslag in. Alles gaat nu met veel meer zelfvertrouwen.” – Melvin uit Almelo

“Door Speaking Minds kreeg ik weer vertrouwen in de gemeente. We werden serieus genomen als groep en ze wilde echt iets met onze adviezen doen. Zelf werd ik ook steeds enthousiaster en had ik een enorme drang gekregen om iets te betekenen voor jongeren die te maken hebben met armoede en sociale uitsluiting.” – Michelle uit Kerkrade
 
 Speaking Minds heeft er bij mij voor gezorgd dat ik weet dat de gemeente je kan helpen en dat ze naar je luisteren. Bij de slotbijeenkomst waren ze heel serieus naar onze adviezen aan het luisteren, dat was echt gaaf! Ook de wethouder vertelde dat hij echt iets met de adviezen ging doen! Dan hebben we het allemaal toch niet voor niets bedacht.” – Marissa uit Almelo
 
"Na Speaking Minds heb ik me beseft dat ik heel erg graag actief zou willen blijven met deze onderwerpen. Daarom doe ik nu ook onderzoek of ik mij kan aansluiten bij een lokale politiek partij om meer te betekenen. Er hebben namelijk veel meer jongeren te maken met armoede en schulden dan dat nu bekend is. Ik kan hen zeker helpen en advies geven hoe om te gaan met schulden en hoe uit de schulden te blijven. Ik wil graag meer jongeren hierbij helpen." – Youri uit Heerlen

“Ik heb zelf ook veel geleerd van het project. Zo wist ik niet dat er zoveel mensen, jongeren en volwassenen, in de schulden zitten. En ook niet dat deze mensen geen idee hebben waar ze terechtkunnen met hun problemen.” – Hannah uit Utrecht 

 Speaking Minds heeft er voor gezorgd dat ik beter weet wat armoede precies inhoudt in Nederland en dat ik mensen beter begrijp, omdat ik deze bijeenkomsten heb gehad van Speaking Minds. Ook heeft het binnen onze klas ervoor gezorgd dat we open over armoede durven te praten met elkaar.” – Sharon uit Almelo
 
“Ik denk door het feit dat wij mee kunnen praten over schulden en dat soort dingen en omdat het echt over onze leeftijd gaat, is politiek veel interessanter. Ik bedoel, je ziet heel vaak dingen op tv en het gaat wel over ons, maar je hoort nooit zeg maar kinderen zelf erover praten. Dat wij mee konden beslissen of mee kunnen kijken of mee kunnen denken over onze eigen toekomst is veel interessanter dan alleen maar kijken naar wat er gebeurd om ons heen en dat mensen het voor ons kunnen regelen." - Anoniem 

“Ik vind het leuk om oplossingen te zoek voor de problemen van jongeren. Ik ken zelf ook wel wat jongeren die schudden hebben. Bovendien doe ik de opleiding sociaal werk dus het sluit mooi aan bij mijn opleiding.” - Fatima uit Utrecht 

“In dit project wordt echt naar ons geluisterd! Dat had ik niet verwacht.” - Sabina uit Utrecht 

De gemeente en de ROC's

“De korte doorlooptijd van het project zorgt ervoor dat er snel resultaat is. Daarnaast dwingt het je zelf ook in actie te komen! Verder is het vooral ook heel leerzaam voor ons als gemeente."
Elke van der Vliet, beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling, gemeente Utrecht

“De kracht in dit project zit hem in de samenwerking. Speaking Minds weet op een leuke en informatieve manier jongeren te betrekken. De gemeente is op de hoogte van de ontwikkelingen en de school die precies weet waar de jongeren zitten.”
Mary-Anne Huberts, beleidsmedewerker, gemeente Lingewaard

“Dit project brengt een cultuuromslag teweeg. Deze aanpak zou in het DNA van elke beleidsmedewerker moeten komen te zitten.” 
Joyce Bertrand,
beleidsmedewerker, gemeente Heerlen

“Het contact met het Arcus College is te danken aan Speaking Minds. De slotbijeenkomst, waarin de jongeren de adviezen presenteerden aan de wethouder en de gemeente hebben wij bewust laten plaatsvinden bij het Arcus College. Hierna zijn we met elkaar in contact gebleven en hebben we de stage ontwikkeld.”
Frank Ramakers, beleidsmedewerker, gemeente Kerkrade

Wat mij voornamelijk opviel, was dat de afstand tussen jongeren en gemeenten toch ontzettend groot is. Eigenlijk veel groter dan we van te voren hadden ingeschat. We hebben elkaar in het traject kunnen vinden en we hebben ook meer begrip voor elkaar gekregen.
Marleen Seegers, beleidsmedewerker, De Kempengemeenten.

“Jongeren nemen je werk uit handen, zijn betrokken en enthousiast, ze weten waar ze over praten en creëren draagvlak. Onder de streep levert het je dus als gemeente heel veel op.”
Mandy Leeuwis, beleidsadviseur armoede-aanpak, gemeente Utrecht

“Ik zie het advies van de jongeren als een goede en betekenisvolle stap om schulden bij jongeren met elkaar aan te pakken."
Victor Everhardt, wethouder Utrecht

“Wat ik mooi vond om te zien is de succeservaring die de studenten met Speaking Minds beleven. Ze worden op een andere manier benaderd en in contact gebracht met externe partijen. Ze hebben de mogelijkheid om hun netwerk uit te breiden. Ik ben keer op keer trots geweest op hoe zij bepaalde zaken aanpakte.”
Ank Palant, docent en mentor, Arcus College in Heerlen

“Het vak Burgerschap bevat onderdelen als politiek, budgettering, duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor je eigen leven voelen en nemen. Ik kan na dit project zo 3 hoofdstukken overslaan.”
Saskia van der Kolk, docent en menor, ROC van Twente 

“Het project past erg goed bij het vak Burgerschap en Maatschappij. Je participeert, onderneemt, onderzoekt, interviewt, werkt in groepen en je zit op een andere plek dan op school. Ze zijn 10 weken lang met (lokale) politiek en de maatschappij bezig. Daarnaast leren ze ontzettend goed denken in oplossingen. Een mooie bijkomstigheid: roostertechnisch paste het perfect in het curriculum.”​
René Peppels, docent ROC Leeuwenborgh

“Cocreatie zoals het hoort!”
Sigrid Hagen, programmaleider Plein373, ROC Midden Nederland