Initiatief van Save the Children, Defence for Children en Stimulansz
Save the Children coördineert het project en begeleidt de jongeren. Stimulansz draagt zorg voor de werving, begeleiding en monitoring van gemeenten en Defence for Children verzorgt trainingen op het gebied van kinderrechten.

Resultaten de Kempengemeente

“Noem armoede gewoon armoede!” gaven de jongeren van het Summa College Eindhoven aan tijdens hun slotbijeenkomst aan de Kempengemeenten. “Want dat is wat het is en alleen door het te benoemen kunnen we het taboe op armoede in Nederland doorbreken.”

Op donderdag 8 februari 2018 vond de slotbijeenkomst plaats voor de Kempengemeenten. Dit is een verzamelgemeente van 5 gemeenten: Bergeijk, Eersel, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden. De hoofdvragen van de Kempengemeenten waren: Hoe kunnen de gemeenten jongeren die te maken hebben met armoede beter bereiken en de drempel naar het vragen van hulp voor jongeren verlagen?
 

Slotbijeenkomst

De jongeren van het Summa College in Eindhoven hebben 10 weken lang onderzoek gedaan en hun adviezen gepresenteerd. Zij hebben als studierichting maatschappelijke zorg of sociaal-maatschappelijke dienstverlening. Er waren in totaal 3 wethouders aanwezig om de adviezen van de jongeren aan te horen. Ook de directeur van ISD de Kempen en stichting Leergeld waren aanwezig bij de slotpresentatie. De jongeren lieten aan het begin een video zien, waarin zij armoede uitbeeldden. Hierna begonnen zij met hun presentatie over de adviezen. Moustapha, één van de leerlingen had van te voren goede hoop. “Ik hoop dat ze ons serieus nemen, maar doordat deze slotbijeenkomst plaatsvindt komt het wel serieus over. De adviezen zijn haalbaar en ik hoop dat de gemeente er iets mee gaat doen.”

De groep vond het met name belangrijk om het taboe op armoede te doorbreken, omdat ook zij merken dat er onder jongeren niet over geldproblemen en armoede gesproken wordt. Casper van Hoek, wethouder gemeente Oirschot vertelde dat de schaamte voor armoede van toepassing is bij elke leeftijdsgroep. Daarnaast willen de jongeren dat er op scholen meer informatie gegeven wordt en met name over: ‘Hoe ga je met je financiën om?’ Door middel van off­line en online informeren, een informatiepunt van de gemeente op scholen en een ervaringsdeskundige die voorlichting geeft zou het taboe op armoede doorbroken moeten worden en de drempel naar het zoeken van hulp verlagen.. “We hebben onderzoek onder 50 jongeren gedaan binnen de gemeenten die vallen onder de Kempengemeenten. Maar, vrijwel niemand van de jongeren wist dat je bij de gemeente terecht kon als je te maken hebt met armoede.”

Na de presentatie gaven de wethouders een eerste reactie. “Super knap dat jullie met elkaar in gesprek gaan. Wij willen jullie zeker vaker betrekken om te polsen dat wat wij bedenken, ook goed is. Graag zou ik na deze bijeenkomst direct een klankbordgroep op willen richten om de lijnen kort te houden,” aldus Stef Luijten, gemeente Bergeijk.

>> Download hier de uitgebreide adviezen van de jongeren aan de Kempengemeente <<

Stichting Leergeld was ook goed vertegenwoordigd om naar de adviezen van de jongeren te luisteren.  Zij namen ook een moment om hen om advies te vragen. Zij vroegen zich o.a. af of je het wel over woord armoede moet hebben als je jongeren wil bereiken. Het signaal van de groep was duidelijk: “je moet geen ander woord dan armoede bedenken, dan creëer je alsnog het taboe. Hoe je het ook noemt, het is er toch. Het woord armoede geeft goed aan waar het om gaat en is niet stigmatiserend." Na de presentatie was er een adviezenmarkt, waarbij de jongeren nog eens hun persoonlijke adviezen extra toelichten. Het gaf de wethouders en Stichting Leergeld de kans om 1 op 1 met de hen in gesprek te gaan.

Na de presentatie was er een adviezenmarkt, waarbij de jongeren nog eens hun adviezen extra konden toelichten en hierover in gesprek konden gaan met de aanwezigen. De wethouders gaven nogmaals aan graag een klankboard groep op te richten, waarbij jongeren aangehaakt blijven met de gemeente. Een groot deel van de groep was hier enthousiast over. Binnen drie maanden is er een terugkoppelingsbijeenkomst, waarin de Kempengemeenten zullen laten weten wat zij met de adviezen hebben gedaan.