De slotbijeenkomst vond plaats op het Gemeentehuis van Almelo. Via Speaking Minds werden de gemeente Almelo en de jongeren van de opleiding Medewerker facilitaire dienstverlening van ROC van Twente aan elkaar gekoppeld. Tijdens tien wekelijkse bijeenkomsten, begeleid door medewerkers van Speaking Minds, hebben de studenten zich verdiept in het armoedebeleid, de impact van armoede en mening van jongeren die ermee te maken hebben.

De slotbijeenkomst vond 8 november '17 plaats. Tijdens de slotbijeenkomst van het project Speaking Minds presenteerden de jongeren hun adviezen over gemeentelijk armoedebeleid aan de beleidsmakers en wethouder Cornelissen.

Marit, deelnemer Speaking Minds - “Het project heeft mij een steuntje in de rug gegeven, ik had ook te maken met armoede en ik vond dat heel moeilijk om over te praten. En nu we dit hebben, is het veel beter geworden. Nu hoor ik er ook bij en ben ik niet meer apart.”

De slotbijeenkomst werd afgetrapt met een korte presentatie waarin de studenten hun adviezen presenteerden. Er ontstond direct een dialoog tussen de studenten en wethouder Cornelissen, die zeer onder de indruk was van hun adviezen en openheid. De komende maanden gaat de gemeente Almelo aan de slag met de adviezen en bekijkt wat haalbaar en realistisch is. Dat koppelen zij terug aan de studenten tijdens een vervolgbijeenkomst in het voorjaar van 2018. 

“Als er ergens veel jongeren in armoede opgroeien, dan is het wel in de laagste niveaus van het MBO. Het gaat dus over hun en dat is toch de bedoeling van Speaking Mind; mee kunnen praten en beslissen,” aldus Saskia van der Kolk, docente ROC Twente.

In het kort de adviezen:

  • Geef voorlichting over geld en laat jongeren weten waar zij recht op hebben.
  • Laat jongeren zich gehoord voelen (bijv. door participatiebijeenkomsten te organiseren).
  • Open een winkel waar je je eigen voedselpakket kan samenstellen voor weinig geld.
  • Werk organiseren: ondersteun bedrijven om meer jongeren aan te nemen.
  • Zorg dat jongeren kunnen sporten, denk ook aan sportkleding.
  • Gebruik social media en flyers om jongeren te informeren over de weg uit armoede.

“We zijn nog niet van elkaar af. Ik hoop dat we met elkaar gaan zorgen voor oplossingen, die iedereen gelijkwaardig mee laat doen. En dat is volgens mij waar we met elkaar aan moeten werken,” aldus wethouder Cornelissen.