Donderdag 30 januari 2018 vond de slotbijeenkomst plaats in Kampen. Een groep jongeren van het Landstede in Zwolle gaf advies aan aan de gemeente Kampen met betrekking tot het armoedebeleid.

Er waren verschillende aanwezigen van de gemeente, de weggeefschuur en fractievoorzitters van diverse partijen. Verder was er gezorgd voor koffie, thee en Kamper slof: een echt Kamper streekproduct. Wethouder Veldhoen was al direct benieuwd in hoeverre het mogelijk zou zijn dat de jongeren betrokken zouden blijven met de uitvoering van de adviezen. Hij noemde de jongeren: “adviseurs van de toekomst”. Vlotte, enthousiaste wethouder, ook volgens de deelnemers.
 
In totaal hebben 4 jongeren namens de groep de adviezen gepresenteerd. De adviezen waren als volgt:

  • Breng de mogelijkheden die Kampen biedt onder de aandacht bij de jongeren (in armoede).
  • Vernieuw de Meedoenbon in de vorm van een pas en zorg voor meer punten om de bon op te halen en te besteden.
  • Cursussen en bijeenkomsten aanbieden/organiseren om te leren omgaan met geld en te budgetteren.
  • Maak een Facebookpagina aan die gericht is op jongeren.

Tip: bekijk hier de uitgebreide aanbevelingen aan de gemeente Kampen.
 
Na de presentatie reageerde Wethouder Veldhoen erg enthousiast op de adviezen. “Laat 1 ding duidelijk zijn, dat het ons voornemen is datgene wat jullie hebben gepresenteerd, dat wij gaan overnemen. Want jullie hebben het onderzoek gedaan, jullie zijn de onderzoekers van de toekomst. Jullie bewegen in kringen dat je hoort van armoede, misschien leef je er zelf wel in. De adviezen willen wij graag zo goed mogelijk overnemen, want het is en blijft voor ons een zoektocht om de doelgroep te bereiken.”
 
Vervolgens werd er verder gepraat over de adviezen en werd er al direct gekeken hoe de adviezen zouden kunnen worden opgepakt. Vrijwilligers van de weggeefschuur gaven bijvoorbeeld aan betrokken te kunnen worden bij het advies om voorlichting te geven op scholen. Verder vroeg een van de beleidsmakers aan de jongeren om hun advies op papier, zodat hij direct naar de afdeling communicatie kon gaan om het advies ‘Maak een Facebookpagina aan die gericht is op jongeren’ uit te werken. De gemeente gaf heel duidelijk aan dat zij graag zouden zien dat de jongeren, ook na de succesvolle slotbijeenkomst, nog betrokken zouden blijven bij de verdere uitwerking van hun adviezen. Hier reageerde alle partijen enthousiast op: wordt vervolgd dus!