Slotbijeenkomst Venlo

Hoe kan de gemeente Venlo het taboe van armoede onder jongeren doorbreken en de drempel naar het vragen van hulp verlagen? Dit waren de vragen die centraal stonden in het eerste Speaking Minds traject van de gemeente Venlo in samenwerking met de Gildeopleidingen. Een groep van 30 leerlingen is tien weken lang bezig geweest om onderzoek te doen naar deze actuele beleidsvraag om vervolgens een uitgebreid advies uit te brengen aan de gemeente Venlo. Zij hebben voor dit onderzoek andere jongeren geïnterviewd en zijn in gesprek gegaan met Humanitas Noord-Limburg, een organisatie die werkt met gezinnen die te maken hebben met armoede.

Donderdag 9 november 2017 nam wethouder Aldewereld de adviezen van de jongeren in ontvangst. In hun presentatie vertelden de jongeren dat ze merken dat er opmerkelijk weinig over armoede gesproken wordt. Jongeren zijn slecht geïnformeerd over armoede, geldproblemen en hulp bij armoede. Daarom is het belangrijk dat er meer informatie over het onderwerp gegeven gaat worden.

Ook gaf de groep aan dat het voor jongeren lastig is om om hulp te vragen als zij geldproblemen hebben. Arm zijn is niet iets waar je gemakkelijk voor uitkomt. Hulp zou online toegankelijk gemaakt moeten worden en er moet de mogelijkheid gegeven worden om anoniem om hulp te kunnen vragen. Daarnaast is het voor jongeren erg lastig om langs te gaan bij een kledingbank of voedselbank. Door het grote taboe wat er op armoede rust willen jongeren niet gezien worden op plekken die aantonen dat ze arm zijn. Het zou makkelijker voor jongeren zijn om kleding of voedsel ook online te kunnen bestellen.

Er waren veel mensen bij de slotbijeenkomst aanwezig. Naast de wethouder waren er ook verschillende beleidsmedewerkers, medewerkers van Humanitas, het Jeugdsportfonds, en docenten en de opleidingsmanager van de Gildeopleidingen aanwezig. Zij hebben na de mooie presentatie nog enige tijd met de groep leerlingen gesproken over hun adviezen. Wethouder Aldewereld gaf aan dat hij erg blij was met de adviezen en het werk dat zij in deze tien weken verricht hadden. De groep werd ook uitgenodigd om een dagje met de wethouder mee te lopen zodat ze kunnen zien wat er allemaal gebeurd op het gemeentehuis van Venlo. Inmiddels hebben verschillende leerlingen een rondleiding gekregen van de wethouder en te horen gekregen hoe zijn werkdag ongeveer eruit ziet.  

In januari zal Venlo een terugkoppeling geven aan de jongeren. Hiervoor zullen ook de kledingbank en voedselbank worden uitgenodigd zodat ook zij de adviezen van de jongeren nog een keer kunnen horen.

TIP: Bekijk hier de uitgebreiden adviezen aan de gemeente Venlo.