Credits @Fiona Hageman Fotografie

Slotbijeenkomst Utrecht

De gemeente Utrecht had de eer om af te trappen met het project Speaking Minds, waarin jongeren aan de slag zijn gegaan met een vraagstuk over armoede van de gemeente Utrecht. In totaal vonden er 10 bijeenkomsten plaats, waarbij de jongeren met een advies voor de gemeente kwamen.

In het proces deden 12 jongeren mee, die onderzoek hebben gedaan naar de volgende vraagstukken:

  1. Hoe komen jongeren en ouders in gesprek met elkaar over geld?
  2. Wat hebben jongeren en ouders hiervoor nodig?
Voor de slotbijeenkomst schoof Victor Everhardt, wethouder D66 van de gemeente Utrecht aan. Hij was naar eigen zeggen erg onder de indruk van de kritische vragen die de jongeren stelden. De jongeren gaven tijdens de slotbijeenkomst een presentatie aan o.a. de wethouder en beleidsmakers 'Mandy Leeuwis' en 'Elke van der Vliet.' De jongeren kwamen met een advies dat er voorlichting over schulden gegeven moet worden op bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst waar ouders en jongeren samen naartoe gaan of tijdens een rapportbespreking waar ouders voor uitgenodigd worden.

"Ik vind het mooi dat ouders en jongeren ook samen kunnen leren," aldus Elke van der Vliet.
 
Het hoofdadvies luidt: PRAAT OVER GELD. Daarnaast moet er een taboe doorbroken worden. Victor Everhardt beloofde de jongeren plechtig om al met een aantal adviezen aan de slag te gaan, zoals het inzetten van social influencers om over geld te spreken en het geven van informatie aan de ouders. Aan het einde van de tien bijeenkomsten overhandigde de wethouder een certificaat aan de jongeren die deelnamen aan het project.