Credits: @Fiona Hageman Fotografie

Resultaten Utrecht

De gemeente Utrecht heeft als eerste meegedaan aan Speaking Minds. Studenten van het ROC Midden Nederland hebben op verzoek van de gemeente twee keer een advies uitgebracht: over de U-(kortings)pas en over de schuldhulpverlening. Beide keren heeft de gemeente de adviezen meegenomen in de verdere ontwikkeling van haar armoedebeleid.

De eerste vraag waar de gemeente mee worstelde, was hoe de nieuwe U-pas eruit zou moeten zien, zowel voor wat betreft de vorm als de inhoud? 

Het advies van de jongeren was helder:

  • Richt de activiteiten meer op jongeren, dus bijvoorbeeld ook bioscoopbezoek, shoppen en eten & drinken met korting aanbieden.  
  • Maak de website overzichtelijker en moderner.
  • Zorg voor een betere promotie van de U-pas, bijvoorbeeld door voorlichting op scholen.
  • Ontwerp een U-app met feedback knop. Dat maakt de U-pas meer gebruiksvriendelijk. 
  • Koppel terug wat er met onze aanbevelingen is gedaan.
“De gemeente vroeg ons na te denken hoe we de U-pas aantrekkelijker konden maken voor jongeren. Er zijn wel wat activiteiten voor jongeren, zoals gratis sporten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Niet zo gek, want de website is waardeloos, echt vet saai met van die standaard stockfotos van lachende mensen. Ook is het moeilijk om activiteiten te vinden. Daarom hebben wij voorgesteld om de site te moderniseren en een app te maken die weinig ruimte inneemt op je telefoon.” - Hans

De tweede vraag die op tafel kwam, was waar jongeren naartoe gaan als ze problemen hebben met schulden? En wat hebben jongeren met schulden nodig?
De jongeren kwamen met een -onieuw- helder advies over hoe de gemeente haar schuldhulpverlening beter kan laten aansluiten bij jongeren:
  • Meer voorlichting geven op middelbare scholen om jongeren geldwijzer te maken en schulden te voorkomen.
  • Onderwerp bespreekbaarder maken onder jongeren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van sociale media en buurtvaders.
  • Leeftijdsgenoten als ervaringsdeskundigen inzetten om de kloof tussen hulpverleners en jongeren te verkleinen en de drempel voor jongeren om hulp of advies te vragen te verlagen.
  • Zorg voor een schuldhulplijn waar jonge ervaringsdeskundigen andere jongeren via telefoon of whatsapp advies geven over geldproblemen. 
  • Koppel terug wat er met onze aanbevelingen is gedaan. 
“Tijdens ons onderzoek bleek dat je als jongere met schulden van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Je krijgt wat linkjes en dat is het. En als je belt word je telkens doorverbonden. De afstand tussen jongeren en hulpverleners is heel groot. Jongeren voelen zich onbegrepen. Daarom hebben wij de gemeente voorgesteld een schuldhulplijn te beginnen.” - Sabina

TIP: bekijk hier het verslag van de slotbijeenkomst in Utrecht 

TIP: bekijk hier de uitgebreide aanbevelingen aan de gemeente Utrecht.