Skip to main content
TeamUp

TeamUp: houvast voor gevluchte kinderen in Nederland

Gevluchte kinderen in Nederland hebben al veel meegemaakt. In het land van herkomst en tijdens de reis naar Nederland zijn ze blootgesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties.

Helaas stopt de onzekerheid en stress hier niet. In Nederland moeten kinderen vaak verhuizen en maken zij zich zorgen om hun ouders en vrienden. Hierdoor zijn ze bang en onzeker geworden. TeamUp doet hier wat aan!

TeamUp komt voort uit een samenwerking tussen War Child, UNICEF Nederland en Save the Children. Het programma bestaat uit recreatieve activiteiten met een dieperliggend doel, speciaal voor gevluchte kinderen. Zo kunnen zij zich ontspannen, hun nare ervaringen een plek geven en weer even kind zijn.

LEES MEER OVER TEAMUP

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om de recreatieve activiteiten op de verschillende locaties te faciliteren.

BEKIJK DE VACATURE VOOR VRIJWILLIGERS