Parsto is ondervoed en krijgt plumpy'nut om aan te sterken

Ons werk in Afghanistan

Save the Children is al bijna 50 jaar actief in Afghanistan, ondanks alle ups en downs. We zijn vastbesloten om de kinderen in Afghanistan de steun te bieden die ze nodig hebben. 

Save the Children’s medewerker Annemarie Kueter heeft onlangs onze programma's in Afghanistan bezocht. Luister hier naar haar betoog rondom de huidige situatie:

Anne-Marie Kueter

"Afghanistan was de gevaarlijkste plek om kind te zijn in 2022." 

Anne-Marie Kueter

Waar staan we nu?  
25 december 2022, direct na berichtgeving vanuit de lokale authoriteiten in Afghanistan, hebben Save the Children, Norwegian Refugee Council en Care International hierover een gezamenlijk statement naar buiten gebracht: 
 
“We schorten onze programma’s tijdelijk op en eisen dat zowel mannen als vrouwen onze noodhulp in Afghanistan voort kunnen zetten.  Zonder onze vrouwelijke collega's kunnen we kinderen, vrouwen en mannen in Afghanistan niet effectief bereiken. Zonder onze vrouwelijke collega's, zouden we sinds augustus 2021 nooit zoveel miljoenen Afghanen in nood hebben kunnen bereiken. Afgezien van de impact van dit verbod op onze noodhulp, zal dit ook duizenden banen raken te midden van een enorme economische crisis.” 

Drie weken nadat de Taliban het vrouwen verbood om te werken voor een NGO, heeft Save the Children besloten om een aantal activiteiten weer op te pakken. Met de garantie dat het veilig zal zijn voor vrouwelijk personeel. Een deel van de onderwijs, gezondheid en voeding gerelateerde programma’s worden hervat. We hebben duidelijke, betrouwbare toezeggingen gekregen dat ons vrouwelijk personeel veilig kan werken, zonder dat ze daarbij worden gestoord.  

Het verbod blijft wel staan in andere plekken in het land. Daarom kunnen we onze andere activiteiten niet hervatten, totdat we de garantie hebben dat onze vrouwelijke hulpverleners veilig zijn.   

Frazana, 15, krijgt les

Welke rol nemen wij in?
Hulpverleners en lobbyisten werken rond de klok, zodat alle Afghaanse kinderen steun kunnen ontvangen. Save the Children heeft 5.700 medewerkers in Afghanistan, waarvan 2.490 vrouwen. Zonder deze vrouwen kunnen wij ons werk niet voortzetten. Alleen via onze vrouwelijke medewerkers kunnen wij Afghaanse meisjes en vrouwen bereiken. Wij bieden hen zorg via onze mobiele gezondheidsklinieken, die de meest afgelegen plekken bereiken om mensen te behandelen voor fysieke en mentale problemen. 

Onze lobbyisten hebben er nu voor gezorgd dat wij onze educatie-, voeding- en medische programma's met vrouwelijk personeel in verschillende delen van het land kunnen voortzetten. Ze werken hard door om dit ook in de rest van het land voor elkaar te krijgen. 

Rabia krijgt contant geld voor de zorg van haar baby

Geschiedenis van Save the Children in Afghanistan

Save the Children ondersteunt kinderen en hun families in Afghanistan sinds 1976. Wij zijn een van de grootste NGO's met meer dan 5.700 medewerkers en gemeenschapswerkers, waaronder 2.490 vrouwen. Save the Children heeft 3,9 miljoen mensen bereikt, waaronder 1 miljoen meisjes en 1,2 miljoen vrouwen, sinds de hervatting van de operaties in september 2021 na de overname door de Taliban.  

De situatie
Kinderen die nu in Afghanistan opgroeien hebben nooit vrede gekend. Twee op de drie kinderen in Afghanistan zijn afhankelijk van humanitaire hulp om toegang te krijgen tot voedsel, water, gezondheidszorg en onderwijs. Bijna 10 miljoen kinderen in Afghanistan lijden momenteel elke dag honger. De crisissituatie is een gevolg van de ernstige combinatie van de economische situatie in het land na de machtsovername door de Taliban, stijgende voedselprijzen wereldwijd en de aanhoudende droogte als gevolg van klimaatverandering.   

Save the Children werkt samen met organisaties ter plaatse om kinderen en hun families de steun te bieden waar ze recht op hebben. 

  • We zorgen voor voedsel en medische benodigdheden, onder andere via onze mobiele gezondheidsklinieken. Hier behandelen we baby’s, kinderen en moeders voor bijvoorbeeld ondervoeding, maar ook voor psychosociale problemen.  
  • We geven contant geld aan gezinnen, zodat ouders zelf voedsel kunnen kopen of voor zorg in een ziekenhuis kunnen betalen. 
  • We helpen kinderen en leerkrachten in afgelegen gebieden met lesmateriaal en we bieden in Child Friendly Spaces kinderen een veilige plek om te leren en spelen. 

>