STOP DE OORLOG
TEGEN KINDEREN

Wereldwijd woont 1 op de 6 kinderen in een gebied waar oorlog of conflict heerst. Dat zijn 420 miljoen kinderen. Deze kinderen maken dingen mee die geen kind zou mogen meemaken. Opgroeien in een oorlog of conflict heeft een verwoestend effect op kinderen, zowel nu als in de toekomst. Met onze campagne 'Stop de oorlog tegen kinderen' willen we ervoor zorgen dat kinderen niet langer de dupe worden van conflicten tussen volwassenen.

Save the Children bestaat al meer dan 100 jaar. Helaas geldt nog steeds wat onze oprichtster Eglantyne Jebb al zei: “Elke oorlog is een oorlog tegen kinderen”. Nog steeds slagen wij er met zijn allen niet in om kinderen te beschermen tegen de gruwelijkheden van een oorlog. In ons jubileumjaar zijn wij daarom met de wereldwijde campagne #StoptheWaronChildren gestart. Ook in Nederland zijn we actief

Dit kan jij doen:

Teken de petitie

Door te tekenen geef je een duidelijk signaal: de oorlog tegen kinderen moet stoppen.
Naar de petitie

Steun ons financieel

Jij kunt het verschil maken. Dankzij jouw bijdrage kunnen kinderlevens gered worden.
Naar doneren

Social Support

Laat via social media je vrienden, kennissen en familie weten dat jij ons steunt bij onze acties.
Naar Instagram

Onderzoek: kinderen in conflictgebieden

In ons internationale onderzoeksrapport 'The War on Children' dat in februari 2019 werd gepubliceerd, staan de meest recente cijfers over kinderen in conflictgebieden.  In 2016 leefden 390 miljoen kinderen in gebieden waar oorlog is, nu zijn dat er 30 miljoen meer. Afghanistan, Jemen, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Syrië, Irak, Mali, Nigeria en Somalië zijn de tien landen waarin kinderen het hardst worden getroffen. Daarnaast bevat het rapport een actieplan waarmee Save the Children wereldwijd oproept kinderen in conflictgebieden te beschermen.

De 3 belangrijkste pijlers

Veiligheid

In een conflictgebied is veiligheid het allerbelangrijkste en meest schaarse goed.

Gerechtigheid

Mensen die de internationale rechten van kinderen schenden, moeten hiervoor worden bestraft.

Praktische hulp

Voor ieder kind, ook voor kinderen in een oorlog, is het belangrijk om naar school te kunnen blijven gaan.

1. Veiligheid

Kinderen die opgroeien in een conflictgebied verdienen het zich veilig te voelen. Helaas is dit vaak niet het geval. Kinderen lopen het risico slachtoffer te worden van ernstige schendingen van hun rechten. Wij roepen overheden op kinderen te beschermen tegen moord, mishandeling, verkrachting en seksueel geweld en ontvoering. We vragen overheden extra aandacht te besteden aan de bescherming van scholen en ziekenhuizen tijdens conflicten. Hier is zelfs een verklaring voor opgesteld, de ‘Veilige Scholen Verklaring’ (Safe Schools Declaration). Nederland heeft deze verklaring ondertekend en vraagt andere landen dit ook te doen.
 
Toch kan Nederland zelf ook nog meer doen om scholen te beschermen tijdens conflicten, bijvoorbeeld door de regels uit de verklaring op te nemen in de trainingen van militairen die worden uitgezonden voor een vredesmissie. Kinderen moeten ook worden beschermd tegen rekrutering door (militaire) strijdgroepen. Kinderen horen op school te zitten of te spelen, en niet deel te nemen aan het conflict. Tot slot vragen we overheden en andere belangrijke spelers zoals de Verenigde Naties te verzekeren dat alle kinderen toegang hebben tot humanitaire hulp, dus bijvoorbeeld voedsel, water en dekens. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat kinderen in conflicten voldoende beschermd worden.

2. Gerechtigheid

Als de rechten van kinderen in conflicten worden geschonden, is het belangrijk dat de daders worden gestraft. Save the Children vraagt overheden om deze schendingen te registeren en in de gaten te houden. Niet alleen bij grote incidenten, maar structureel. Ook vragen we overheden en rechters van over de hele wereld zich in te zetten om ervoor te zorgen dat daders worden gestraft. Dit kan via een rechtszaak of door daders in de media verantwoordelijk te houden. Het is erg belangrijk dat overheden toegang hebben tot alle gebieden waar gevochten wordt, zodat zij goed in de gaten kunnen houden welke partijen niet goed omgaan met kinderen.

3. Praktische hulp

Voor kinderen in conflicten is het belangrijk dat zij de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Leven in een conflict is heftig. Gelukkig zijn er allerlei manieren waarop we kinderen in conflicten kunnen helpen en dus beter kunnen beschermen. Save the Children vraagt overheden en andere belangrijke partners, zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie, om ervoor te zorgen dat alle kinderen in conflicten toegang hebben tot praktische hulp. Dat kan bijvoorbeeld zijn het aanbieden van een huis om in te slapen, een tijdelijk schoolgebouw om lessen te volgen of een rustige plek waar kinderen onbezorgd kunnen spelen.
 
Ook is het belangrijk dat kinderen hulp krijgen bij het verwerken van traumatische ervaringen of andere psychische problemen die zij wellicht hebben door het leven in een conflict. Ook is het erg belangrijk dat alle kinderen – ook tijdens het conflict – toegang hebben tot onderwijs. Kinderen geven vaak zelf aan het allerliefst weer gewoon naar school te willen. Save the Children helpt deze kinderen door ervoor te zorgen dat onderwijs gewoon door kan gaan en dat het van goede kwaliteit is. Omdat ieder kind – in welke situatie dan ook - recht heeft op goed onderwijs.

10-puntenplan

Alle kinderen hebben fundamentele rechten. Het 10-puntenplan bevat 10 heldere afspraken om kinderen in conflicten beter te kunnen beschermen.

  1. Bescherm kinderen tegen moord en mishandeling
  2. Scholen en ziekenhuizen zijn veilige plekken, geen doelwitten
  3. Bescherm kinderen tegen verkrachting en seksueel geweld
  4. Bescherm kinderen tegen rekrutering door (militaire) strijdgroepen
  5. Bescherm kinderen tegen ontvoering, gevangenschap zonder reden en onvrijwillig vertrek van huis
  6. Garandeer alle kinderen toegang tot humanitaire hulp
  7. Monitor en rapporteer schendingen/overtredingen van de rechten van kinderen in een conflict
  8. Stel daders van schendingen/overtredingen van kinderrechten aansprakelijk
  9. Geef praktische hulp, bescherming en ondersteuning aan alle kinderen die getroffen worden door conflict zodat ze hun leven weer op kunnen bouwen
  10. Alle kinderen die door conflicten worden getroffen, inclusief vluchtelingen en ontheemden, hebben recht op onderwijs

Nieuws

23-SEP-2022

Gezondheid van kinderen in gevaar door cholera-uitbraak

15-SEP-2022

“Het moment dat ik een rolstoel kreeg, werd het leven mooier”

01-JUL-2022

Een piek in moorden in het Al Hol kamp maakt kinderen extreem angstig