100 jaar Save the Children

STOP DE OORLOG
TEGEN KINDEREN

Over de hele wereld zijn kinderen de dupe van oorlogen. Wij willen dat dit stopt. Met onze nieuwe campagne 'Stop de oorlog tegen kinderen' willen we ervoor zorgen dat kinderen niet langer de dupe worden van conflicten tussen volwassenen. Lees hier waarom we dit cruciaal vinden, wat we hier aan doen en wat jij kan doen om ons hierbij te helpen.

1 op de 5 kinderen in conflictgebied

Al 100 jaar helpen wij kinderen in nood. Helaas geldt nog steeds wat onze oprichtster Eglantyne Jebb - dit jaar precies een eeuw geleden - al zei: ‘Elke oorlog is een oorlog tegen kinderen’. Zo’n 420 miljoen groeien er nu op in oorlogsgeweld. Dat is 1 op de 5 kinderen. Ze leven iedere dag in angst en maken vreselijke dingen mee. ‘Stop de oorlog tegen kinderen’, is daarom het thema van ons honderdjarige jubileumjaar. 

Risico’s leven in conflictgebieden

Kinderen die in conflictgebieden wonen, lopen meer dan ooit het risico slachtoffer te worden van zware mensenrechtenschendingen zoals moord, verminking, seksueel geweld en ontvoering. Het aantal zware geweldplegingen tegen kinderen steeg van 10.000 in 2010 naar 25.000 nu. Ook zijn zij het meest kwetsbaar wanneer basisvoorzieningen - zoals voeding en medische zorg - wegvallen. Als kinderen aan hun lot ontsnappen, hebben ze vaak jarenlang last van trauma’s. De lichamelijke, maar vooral ook geestelijke effecten kunnen hele generaties doorwerken.

Opnieuw zijn er luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van de provincie Idlib en in het noorden van de provincie Hama.

38 kinderen omgekomen bij bombardementen in Idlib

Lees meer...

10-puntenplan

Alle kinderen hebben fundamentele rechten. Het 10-puntenplan bevat 10 heldere afspraken om kinderen in conflicten beter te kunnen beschermen.

  1. Bescherm kinderen tegen moord en mishandeling
  2. Scholen en ziekenhuizen zijn veilige plekken, geen doelwitten
  3. Bescherm kinderen tegen verkrachting en seksueel geweld
  4. Bescherm kinderen tegen rekrutering door (militaire) strijdgroepen
  5. Bescherm kinderen tegen ontvoering, gevangenschap zonder reden en onvrijwillig vertrek van huis
  6. Garandeer alle kinderen toegang tot humanitaire hulp
  7. Monitor en rapporteer schendingen/overtredingen van de rechten van kinderen in een conflict
  8. Stel daders van schendingen/overtredingen van kinderrechten aansprakelijk
  9. Geef praktische hulp, bescherming en ondersteuning aan alle kinderen die getroffen worden door conflict zodat ze hun leven weer op kunnen bouwen
  10. Alle kinderen die door conflicten worden getroffen, inclusief vluchtelingen en ontheemden, hebben recht op onderwijs

Dit doen wij onder meer:

Wij voeren actie

We vertellen zoveel mogelijk mensen over de kinderen die de dupe zijn van oorlogen. Zo zijn we samen sterk.
Doe mee

Wij organiseerden een congres

Beleidsmakers uit de hele wereld kwamen op 16 mei naar het Vredespaleis in Den Haag.
Lees meer

Wij bieden hulp

Je vindt ons in oorlogsgebieden over de hele wereld om kinderen en hun families te helpen in deze moeilijke omstandigheden.
Lees meer

Onderzoeksrapport Stop the War on Children

Dit internationale onderzoeksrapport dat het uitgangspunt is van onze actie, is gepubliceerd vlak voor de grote veiligheidsconferentie in München (15-17 februari 2019). Het bevat een internationaal actieplan waarmee Save the Children wereldwijd oproept kinderen in conflictgebieden te beschermen. 

Dubbel zoveel kinderen

In 2016 leefden 390 miljoen kinderen in gebieden waar oorlog plaatsvindt, nu zijn dat er 30 miljoen meer. En ten opzichte van 20 jaar geleden is er zelfs sprake van een verdubbeling: er leven nu twee keer zoveel kinderen in oorlog, namelijk 420 miljoen. Afghanistan, Jemen, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Syrië, Irak, Mali, Nigeria en Somalië zijn de tien landen waarin kinderen het hardst worden getroffen. 

Drie belangrijkste pijlers

Veiligheid

In een conflictgebied is veiligheid het allerbelangrijkste en meest schaarse goed.

Gerechtigheid

Mensen die de internationale rechten van kinderen schenden, moeten hiervoor worden bestraft.

Praktische hulp

Voor ieder kind, zelfs kinderen in een oorlog, is het belangrijk om naar school te kunnen blijven gaan.

Waarom deze pijlers?

1. Veiligheid

Kinderen die opgroeien in een conflictgebied verdienen het zich veilig te voelen. Helaas is dit vaak niet het geval. Kinderen lopen risico slachtoffer te worden van ernstige schendingen van hun kinderrechten. Wij roepen overheden op kinderen te beschermen tegen moord, mishandeling, verkrachting en seksueel geweld en ontvoering. We vragen overheden extra aandacht te besteden aan de bescherming van scholen en ziekenhuizen tijdens conflicten. Hier is zelfs een verklaring voor opgesteld, de ‘Veilige Scholen Verklaring’ (Safe Schools Declaration). Nederland heeft deze verklaring ondertekent en vraagt andere landen dit ook te doen.

Toch kan Nederland zelf nog meer doen om scholen te beschermen tijdens conflicten, bijvoorbeeld door de regels uit de verklaring op te nemen in de traingen van militairen die worden uitgezonden voor een vredesmissie. Kinderen moeten ook worden beschermd tegen rekrutering door (militaire) strijdgroepen. Kinderen horen op school te zitten of te spelen, en niet in het leger of als onderdeel van het conflict. Tot slot vragen we overheden en andere belangrijke spelers zoals de Verenigde Naties te verzekeren dat alle kinderen toegang hebben tot humanitaire hulp, dus bijvoorbeeld voedsel, dekens of een tandenborstel. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat kinderen in conflicten voldoende beschermd worden.

2. Gerechtigheid

Als de rechten van kinderen in conflicten worden geschonden is het belangrijk dat de daders worden gestraft. Save the Children vraagt overheden om deze schendingen te registeren en in de gaten te houden. Niet alleen bij grote incidenten, maar structureel. Ook vragen we overheden en rechters van over de hele wereld zich in te zetten om ervoor te zorgen dat daders worden gestraft. Dit kan via een rechtszaak of door daders in de media verantwoordelijk te houden. Het is erg belangrijk dat overheden toegang hebben tot alle gebieden waar gevochten wordt zodat zij goed in de gaten kunnen houden welke partijen niet goed om gaan met kinderen.

3. Praktische hulp

Voor kinderen in conflicten is het belangrijk dat zij de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Leven in een conflict is heftig. Gelukkig zijn er allerlei manieren waarop we kinderen in conflicten kunnen helpen en dus beter kunnen beschermen. Save the Children vraagt overheden en andere belangrijke partners, zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie, om ervoor te zorgen dat alle kinderen in conflicten toegang hebben tot praktische hulp. Dat kan bijvoorbeeld zijn het aanbieden van een huis om in te slapen, een tijdelijk schoolgebouw om lessen te volgen of een rustige plek waar kinderen onbezorgd kunnen spelen.

Ook is het belangrijk dat kinderen hulp krijgen bij het verwerken van trauma’s of andere geestelijke problemen die zij wellicht hebben door het leven in een conflict. Alleen dan kunnen we met elkaar bouwen aan herstel van deze kinderen en van het land waar het conflict plaatsvindt. Ook is het erg belangrijk dat alle kinderen – ook tijdens het conflict – toegang hebben tot onderwijs. Kinderen geven vaak zelf aan het allerliefst weer gewoon naar school te willen. Save the Children helpt deze kinderen door ervoor te zorgen dat onderwijs gewoon door kan gaan en dat het van goede kwaliteit is. Omdat ieder kind – in welke situatie dan ook - recht heeft op goed onderwijs.

Dit kan jij doen om ons te helpen:

Teken de petitie

Roep (Nederlandse) politici op om een eind te maken aan de oorlog tegen kinderen.
Naar petitie

Steun ons financieel

Jij kunt het verschil maken. Dankzij jouw bijdrage kunnen kinderen de gruwelen van een oorlog overleven.
Naar doneren

Vraag anderen mee te doen

Laat via social media je vrienden, kennissen en familie weten dat jij ons steunt bij onze actie om de oorlog tegen kinderen te stoppen.