Skip to main content
Ladan and Sahra with their friends

MENTAAL GEZOND EN GELUKKIG

Mentale Gezondheid en Psychosociale Steun

Wist je dat 50% van alle mentale problemen zich ontwikkelen voor het vijftiende levensjaar? Daarom is het zo belangrijk dat de basis zo vroeg mogelijk goed is. Daar heb je alleen niet altijd invloed op. Hoe meer risico factoren er spelen in het leven van een kind, hoe groter de kans op mentale problemen. Zoals bij kinderen met een vlucht- of migratieachtergrond. En juist deze kinderen krijgen vaak niet de hulp die ze nodig hebben. Daarom zet Save the Children zich in voor een gezonde mentale ontwikkeling voor alle kinderen. Hoe sterk ze ook zijn.  

In deze tekst maken wij gebruik van de afkorting MHPSS, dat staat voor Mental Health and Psychosocial Support, oftewel Mentale Gezondheid en Psychosociale Steun.

Het belang van Psychosociale Steun

Als kinderen keer op keer onder druk staan en stress ervaren, blijven ze daar op een gegeven moment in hangen. Zeker als ze geen steun krijgen bij het omgaan met en verwerken van die ervaringen. Als deze stressreactie te lang duurt, is er een kans dat het brein beschadigd. Dan merk je bijvoorbeeld dat kinderen zich bij de kleinste gebeurtenissen terugtrekken. Ze zitten voortdurend in de alarmfase.  

Kinderen zijn gelukkig veerkrachtig, maar ze hebben wel de ruimte en ondersteuning nodig om hun gevoelens en emoties te verwerken. Als ze die ruimte niet ervaren, lopen ze gevaar.  

e64cd142-bdc8-43fb-9018-26f829c4a8d9
Hoe biedt Save the Children die ruimte?  

Wij implementeren psychosociale steun zoveel mogelijk in onze programma’s. Allereerst is het noodzakelijk dat we een veilige, stabiele omgeving creëren voor het kind, waar kinderen en hun ouders toegang hebben tot personen die ze vertrouwen, structuur, houvast en ook afleiding bieden.  

Een mooi voorbeeld hiervan zijn onze Child Friendly Spaces. Een Child Friendly Space is een plek waar kinderen onder begeleiding van onze hulpverleners kunnen spelen, sporten, muziek maken, tekenen of leren. Ook worden er speciale programma’s aangeboden gericht op het versterken van psychosociaal welzijn en veerkracht. Het kan een tent zijn in een vluchtelingenkamp, maar ook een ruimte in een dorpshuis. Voor de kinderen is het fijn om hier met leeftijdgenoten actief bezig te zijn en zo hun zorgen te vergeten. Ouders kunnen hun kind(eren) met een gerust hart achterlaten, zodat ze even wat tijd voor zichzelf hebben. 

De omgeving van het kind is heel belangrijk, daarom bieden wij ook psychosociale steun aan ouders en verzorgers. 

Het verbeteren van de veerkracht van kinderen in Noordoost-Syrië

Het project legt de nadruk op persoonlijke ontwikkeling en positieve coping mechanismen. De omgeving van een kind is heel belangrijk voor zijn of haar mentale gezondheid. Daarom focussen wij ons niet alleen op kinderen, maar ook op ouders en verzorgers, zorgverleners en adolescenten.  

Lees meer

AFG ECHO

Wij rijden met mobiele gezondheidsklinieken door Afghanistan om psychosociale steun en andere medische hulp te bieden. Daarin worden de ouder en het kind allebei meegenomen, zodat gezinnen samen kunnen herstellen. 

lees meer

TeamUp

Dit programma wordt uitgevoerd in vluchtelingenkampen en op scholen in Nederland en andere landen. Bij TeamUp kunnen kinderen spelenderwijs hun emoties leren reguleren en ervaringen verwerken. Zo krijgen zij meer vertrouwen in zichzelf en zitten ze beter in hun vel.

Lees meer
Children playing at Child Friendly Space in Kyangwali

Steun ons werk om kinderen een zorgeloze jeugd te bieden

DONEER NU