Wat doet Save the Children voor straatkinderen?

Save the Children heeft wereldwijd programma’s voor kinderen op straat. Programma’s beperken zich niet alleen tot landen waar het eerst aan gedacht wordt, zoals India, Bangladesh, Brazilië en Mexico, maar we werken ook in landen als Georgië, Indonesië, Libanon en Italië (vluchtelingenkinderen).

Noodhulp: want elk kind op straat is een kind in nood
Dag- en nachtopvang voor straatkinderen, waar zij kunnen slapen, eten, leren, spelen en vooral: waar ze zich veilig kunnen voelen. De medewerkers van de opvang zoeken zowel overdag als ’s avonds naar straatkinderen en brengen hen naar deze veilige plek. We leren de kinderen hier ook over de gevaren van het leven op straat, bieden hen psychische hulp, begeleiden hen bij het afkicken van drugs en geven medische zorg.

Mobiele scholen en veilige opvangplekken: bussen, ingericht als school, kliniek en/of veilige speelplek, rijden overdag door sloppenwijken en staan op plekken waar veel straatkinderen zijn. Kinderen kunnen hier  hun leerachterstand inhalen (zodat ze daarna naar een gewone school kunnen) en kunnen spelen. Deze mobiele ‘hubs’ zijn bovendien een centrale plek voor onze medewerkers om straatkinderen te identificeren, zodat we hen verder kunnen helpen met een opvangplek, identiteitsbewijs en hereniging.

Structurele oplossingen
De basis voor een eerlijke kans is een identiteit. We zorgen, samen met de overheid, dat kinderen een identiteitsbewijs krijgen. Hiermee mogen ze naar school, kunnen ze gebruik maken van gratis gezondheidszorg en kan er gezorgd worden voor adequate bescherming.

Het merendeel van de straatkinderen heeft ouders of naaste familie. We richten ons op hereniging met familie en ondersteunen de gezinnen met het vinden van werk en geven voorlichting over goede zorg.

Voorlichting over en preventie van huiselijk geweld: in veel samenlevingen is een ‘hardhandige opvoeding’ nog de norm. We geven voorlichting over opvoedmethoden aan ouders en op scholen, grijpen in bij tekenen van huiselijk geweld en begeleiden ouders en kinderen die hiermee te maken hebben.

Opvang in door overheid gecontroleerde instituten en pleegzorg. Hierbij ondersteunt Save the Children de overheid bij het inrichten van kwalitatief goede jeugdzorg/ opvang en de lokale overheid bij het vinden van passende plekken voor individuele kinderen.

Voorlichting aan en samenwerking met kinderen, ouders, scholen, lokale overheden, politie en de lokale ‘jeugdzorg’ over de rechten van (straat)kinderen, de gevaren op straat, de werkwijze van kinderhandelaren en preventie van misbruik en uitbuiting. Dit doen we zowel in de stad als op het platteland, waar veel straatkinderen vandaan komen. 
 

>