Samad (3), Irak

Samad heeft zijn ouders verloren en woont nu
met zijn oom Hadi in een kamp voor ontheemden.

Hulp voor kinderen op de vlucht

Wereldwijd zijn 68,5 miljoen mensen van huis en haard verdreven, op zoek naar een veilige plek. En elke dag komen er nieuwe vluchtelingen bij als gevolg van oorlog, geweld, natuurrampen of klimaatverandering.

Meer dan de helft van de vluchtelingen is jonger dan 18 jaar, het zijn nog kinderen. Ze slaan op de vlucht met hun ouders of worden er alleen op uitgestuurd om een beter leven te vinden. Ze lijden kou in opvangkampen, trotseren de hitte in woestijnen of wagen een levensgevaarlijke tocht over zee.

Wat doet Save the Children

Save the Children helpt kinderen die om welke reden dan ook op de vlucht zijn geslagen. Voor ons is het nou eenmaal simpel: een kind op de vlucht help je. Daarom zijn we actief voor vluchtelingenkinderen in tientallen landen.

Zo steunen we in Nigeria kinderen en hun ouders door ze te helpen met het opbouwen van een nieuw bestaan op de plek waar ze zijn aanbeland. In Zuid-Soedan brengen we kinderen die hun ouders kwijt zijn geraakt terug naar hun familie.

In Syrië en Irak delen we voedsel en kleding uit en zorgen we voor 'safe spaces' voor kinderen in de opvangkampen en op andere plekken. Daar kunnen ze onder begeleiding van onze goed opgeleide medewerkers onbezorgd spelen en even weer gewoon kind zijn. Verder steunen we scholen en (kinder)ziekenhuizen en delen we dekens en kleding uit tegen de kou.

Opvang in de regio

Verreweg de meeste mensen die op de vlucht slaan, kiezen voor een veilig heenkomen in de eigen regio.
Lees verder

Opvang in Nederland

Save the Children werkt in azc’s samen met War Child en UNICEF in het project TeamUp.
Lees verder

Help kinderen op de vlucht

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer