Tala (6), Irak

Tala was nog nooit naar school
geweest, maar nu krijgt ze les in het
vluchtelingenkamp.

Opvang in de regio

Verreweg de meeste mensen die op de vlucht slaan, kiezen voor een veilig heenkomen in hun eigen land of in een buurland – in de eigen regio dus. Alleen al Nigeria ving in 2016 2,7 miljoen mensen op in eigen land. Honderdduizenden Syriërs ontvluchtten in eigen land de bombardementen, het geweervuur en de honger. Daarnaast trokken heel veel Syriërs de grens over, waar miljoenen vluchtelingen opvang vonden in Turkije, Libanon en Jordanië.

Van alle mensen die wereldwijd op de vlucht zijn, verblijft ongeveer 6 procent in Europa.
Het is dus van het grootste belang dat de zogenoemde ‘opvang in de regio’ goed geregeld is. Daarom is Save the Children actief in al die landen: met onderwijs, het opzetten van 'safe spaces', het uitdelen van schoon water, eten, dekens, tentzeil en brandstof, door het steunen van ziekenhuizen, door het helpen met het opbouwen van een bestaan. Alleen zo kunnen kinderen die vastzitten in de regio zich ontwikkelen.
 

Help kinderen in nood

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>