Humanitaire ramp

De crisis in Afghanistan is één van de grootste humanitaire rampen ter wereld. Kinderen die nu in Afghanistan opgroeien hebben nooit vrede gekend. 

Twee op de drie kinderen in Afghanistan zijn afhankelijk van humanitaire hulp om toegang te krijgen tot voedsel, water, gezondheidszorg en onderwijs. Bijna 10 miljoen kinderen in Afghanistan lijden momenteel elke dag honger. De crisissituatie is een gevolg van de ernstige combinatie van de economische situatie in het land na de machtsovername door de Taliban, stijgende voedselprijzen wereldwijd en de aanhoudende droogte als gevolg van klimaatverandering.  

Economische spiraal 
Toen de Taliban in augustus vorig jaar de macht overnamen, reageerde de internationale gemeenschap grotendeels door tegoeden te bevriezen en ontwikkelingshulp op te schorten. Afghaanse kinderen zijn hier nu de dupe van. Het land heeft amper contant geld meer en is in een neerwaartse economische spiraal terechtgekomen. Armoede, werkloosheid en voedselprijzen zijn drastisch gestegen. Hierdoor moeten ouders ernstige maatregelen nemen om hun kinderen te voeden, zoals maaltijden overslaan of hun kinderen laten werken. We zien ook extreme gevallen waar mensen hun kinderen verkopen, zodat ze geld hebben om andere kinderen te voeden. 

Droogte 
Naast de dramatische economische situatie in het land, kampt Afghanistan met één van de ergste droogtes in decennia. De economie van Afghanistan is erg afhankelijk van agricultuur, met ongeveer 61% van de huishoudens die afhankelijk zijn van landbouw om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Voor deze gezinnen heeft dat desastreuze gevolgen. Gewassen zijn verwoest en waterbronnen opgedroogd, waardoor de voedselsituatie in het land nog verder verergerd.  

Gezondheidssysteem ingestort 
Veel gezondheidsinstellingen zijn gedwongen hun deuren te sluiten na de opschorting van hulp door internationale donoren. Degenen die openblijven, zijn onderbemand en hebben weinig tot geen noodzakelijke apparatuur en medicijnen. Veel gezondheidspersoneel wordt al maanden niet betaald. Ongeveer de helft van de bevolking die medische hulp nodig heeft, kan dat niet krijgen.   

Geen tijd te verliezen 
Save the Children beschermt sinds 1976 kinderen en kinderrechten in heel Afghanistan, ook tijdens perioden van conflict, regimewisseling en natuurrampen. Toen de crisis in augustus 2021 escaleerde, heeft Save the Children haar hulp uitgebreid om het toenemende aantal kinderen in nood te ondersteunen. Save the Children levert onder andere gezondheidszorg, voedsel, onderwijs, kinderbescherming, onderdak, water en sanitaire voorzieningen. Er is geen tijd te verliezen. 

Laat Afghaanse kinderen niet in de steek

Doneer

Wat doen we in Afghanistan?

Wij laten Afghaanse kinderen en hun families niet zitten. Iedere bijdrage, groot of klein, helpt deze kinderen. Mede dankzij uw steun heeft Save the Children sinds september 2021 al meer dan een half miljoen kinderen bereikt.  

  • We zorgen voor voedsel en medische benodigdheden, onder andere via onze mobiele gezondheidsklinieken. Hier behandelen we baby’s, kinderen en moeders voor bijvoorbeeld ondervoeding.  
  • We geven contant geld aan gezinnen, zodat ouders zelf voedsel kunnen kopen of voor zorg in een ziekenhuis kunnen betalen. 
  • We helpen kinderen en leerkrachten in afgelegen gebieden met lesmateriaal en we bieden in Child Friendly Spaces kinderen een veilige plek om te leren en spelen. 

Lees het laatste nieuws uit Afghanistan

20-NOV-2022

Internationale Kinderrechtendag: bescherm kinderen op de vlucht

16-NOV-2022

Medewerker Anne Marie Kueter bezocht onze projecten in Afghanistan

25-OKT-2022

“Ik word gestimuleerd weer leuke dingen te doen met mijn kinderen”

Laat Afghaanse kinderen niet in de steek

Doneer nu