Skip to main content
a0cd8fd5-6c7a-44bc-a527-02cbfcd31246.jpg.webp

China

China

China, voluit Volksrepubliek China, is een land in Azië. China is met, bijna 1,4 miljard inwoners, het land met het hoogste bevolkingsaantal ter wereld. China heeft een sterk geïndustrialiseerde en snelgroeiende economie. Ondanks deze positieve groei brengt deze economische ontwikkeling en verstedelijking in China ook veel uitdagingen met zich mee, vooral voor kinderen.    

De situatie in China 

Een van de uitdagingen is dat steeds meer ouders naar de grote steden verhuizen, voor economische kansen. Vaak blijven hun kinderen achter op het platteland in de zorg van familieleden, die niet de nodige middelen of kennis hebben om voor hen te zorgen. Als gevolg raken deze kinderen verder achter op hun leeftijdsgenoten. Kinderen die wel meeverhuizen naar de grote steden krijgen ook te maken met uitdagingen. Hun ouders verdienen nauwelijks voldoende geld om rond te komen en kinderen moeten vaak een economische bijdrage leveren. 

Daarnaast hebben de coronamaatregelen in China een grote stempel op de bevolking gedrukt. Niet alleen de beperkingen voor de eigen bevolking hebben een grote invloed, ook de afname in toerisme ten gevolge van de pandemie, heeft grote gevolgen voor de inwoners. De maatregelen en economische invloeden van de pandemie, vergroten de kloof in het land. Plattelandsmigranten hebben vaak informele baantjes zonder contract of stabiel inkomen en kunnen niet terugvallen op een sociaal vangnet.  

Save the Children in China 

Save the Children werkt sinds 1980 in China en helpt kwetsbare kinderen, door hen onder andere toegang te geven tot onderwijs en bescherming op school. Daarnaast helpen we kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, door leraren te trainen en de overheid te ondersteunen met de ontwikkeling van speciale programma’s voor deze kinderen. We dragen bij aan het voorkomen en aanpakken van geweld in school, om zo de meest kwetsbare kinderen veilig op te laten te groeien en kansen te geven in de arbeidsmarkt.  

In 2021 hebben we 879.232 mensen bereikt met ons hulp, waaronder 539.579 kinderen. Dit hebben we kunnen betekenen voor kinderen in China:  

  • 224.890 kinderen kregen toegang tot gezondheidszorg en kregen hulp bij ondervoeding  
  • 15.904 kinderen ondersteund in de bestrijding van armoede
  • 265.133 kinderen kregen toegang tot onderwijs
  • 46.479 kinderen werken beschermd tegen geweld en risico’s zoals kindhuwelijken en kinderarbeid.
a24f674b-2927-4eff-b2db-83f7682d10b1.jpg.webp

Geef kinderen in China een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer