Skip to main content
congo-jongens-school

Beter onderwijs in Lubero

Sinds 1996 is de Democratische Republiek Congo strijdtoneel van conflicten tussen overheid en rebellen en rebellen onderling. Meer dan vijf miljoen mensen kwamen om, honderdduizenden sloegen op de vlucht. Ondanks vredesakkoorden, getekend in 2008 en 2009, gaan de gevechten door. In het oosten van Democratische Republiek Congo zijn ontvoeringen, fysiek en seksueel geweld door leger en milities aan de orde van de dag. Gezag ontbreekt, waardoor nieuwe geweldsuitbarstingen niet uitgesloten zijn. Toch keren vluchtelingen in de provincie Noord-Kivu in relatieve rust, langzaam terug naar hun woonplaats, en pakken het leven op dat ze achterlieten. Bijna driekwart van de bevolking van Lubero (gelegen in Noord-Kivu) is arm. Basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs, zijn van slechte kwaliteit en onvoldoende aanwezig. Het grootste deel van de bevolking heeft bovendien geen toegang tot deze voorzieningen.

Startdatum: 01-01-2011
Einddatum: 31-12-2015

Doel
Save the Children is in DR Congo, net als in Zuid-Soedan, Oeganda en Liberia, actief in het Dutch Consortium for Rehabilitation (DCR). Het DCR-programma wil de toegang van alle getroffen gemeenschappen tot noodzakelijke goederen en diensten in 2015 verbeterd zien en bereiken dat gezinnen zelf meer inkomsten gaan genereren.


Activiteiten
De medewerkers van Save the Children in Lubero richten zich op het verbeteren van de toegang en kwaliteit van het onderwijs in Lubero. Ze herstellen en bouwen we scholen, richten we jeugd- en trainingscentra op en zetten kinder-, jongens- en meisjesclubs op. Save the Children traint leraren en leiders van schoolmanagementcomités en kinderclubs en zet versnelde leerprogramma’s op. Daarnaast delen we schoolkits uit en bouwen en repareren we toiletten en waterpunten. In de jeugdcentra krijgen jongeren de kans een beroep te leren en sociale activiteiten te organiseren. In totaal worden, in samenwerking met het Congolese Ministerie van Onderwijs, 80.438  scholieren, tieners zonder basisschoolopleiding, leerkrachten, jongeren en leden van schoolmanagementcomités bereikt.


Financiering
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (DSO/MO) financiert € 3.894.261,00 via Save the Children Nederland.

8b8c6948-ff11-43d6-a2ee-5d1a494a3456.jpg.webp

Geef kinderen in DR Congo een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer