Kinderen weerbaarder maken bij rampen

Save the Children vergroot in Armenië en Georgië de weerbaarheid van de meest kwetsbare en gemarginaliseerde kinderen, hun families, verzorgers en gemeenschappen bij natuurrampen en klimaatverandering. We creëren, op kleuterscholen en in het basis- en speciaal onderwijs, een veilige omgeving voor kinderen mét en zonder beperking. We promoten vernieuwende en duurzame oplossingen voor het reduceren van het risico bij rampen en klimaatverandering.

In de zuidelijke Kaukasus komen veel natuurrampen voor, waarbij aardbevingen het grootste gevaar vormen. Kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking en jonge kinderen lopen bij een ramp het meeste risico. Zij worden vaak niet betrokken bij maatregelen die het risico bij rampen reduceren. Docenten zijn meestal verantwoordelijk voor alarmering en evacuatie in geval van nood, ook in het geval van kinderen met mobiliteitsproblemen.

Onderwijsinstellingen in Armenië en Georgië zijn slecht bestand tegen natuurrampen. Rampenplannen zijn niet ingesteld op kinderen, helemaal niet op kinderen met een beperking. In een aantal gemeenschappen ontbreekt ook een samenhangend systeem voor de hulpverlening na een ramp, zoals bescherming, gezondheidszorg, voeding en onderwijs.
 

Doel
Save the Children vergroot in Armenië en Georgië de weerbaarheid van de meest kwetsbare en gemarginaliseerde kinderen, hun families, verzorgers en gemeenschappen bij natuurrampen en klimaatverandering. We creëren, op kleuterscholen en in het basis- en speciaal onderwijs, een veilige omgeving voor kinderen mét en zonder beperking. We promoten vernieuwende en duurzame oplossingen voor het reduceren van het risico bij rampen en klimaatverandering.


Activiteiten
Natuurrampen kunnen we helaas niet voorkomen, maar Save the Children kan de manier waarop gemeenschappen met deze rampen omgaan, wél beïnvloeden. Onze medewerkers promoten ‘Disaster Risk Management’ (DRM), waardoor kinderen beter worden beschermd bij rampen en minder risico’s lopen. Medewerkers van Save the Children trainen personeel van onderwijs- en overheidsinstellingen in het gebruik van waarschuwingssystemen, Eerste Hulp Bij Ongelukken en preventieve maatregelen om de gevolgen van een ramp te beperken. Kinderen worden zelf ook actief betrokken bij de rampenbestrijding: wij schrijven een wedstrijd voor hen uit voor het beste rampenbestrijdingsproject voor kinderen.

Door pleitbezorging en bewustmaking zorgt Save the Children ervoor dat in het nationale overheidsbeleid systematisch aandacht wordt besteed aan DRM.

Startdatum: 01-03-2016
Einddatum: 01-05-2017

Financiering
Het totale budget bedraagt: 176.471 euro. ECHO financiert 150.000 euro en Save the Children Nederland 26.471 euro, met dank aan haar donateurs.

Geef kinderen in Georgië een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>