Samen in actie tegen Corona

India is ongekend hard getroffen door de COVID-19-pandemie. De tweede corona-golf heeft zo hard toegeslagen in India, dat de gezondheidszorg het niet meer aan kon. Er ontstond een tekort aan zuurstof, IC-bedden, verplegend personeel en medicijnen. Bovendien heeft het virus de dorpen op het Indiase platteland bereikt waar de gezondheidsinfrastructuur zeer ontoereikend en onvoldoende voorbereid is om te reageren op een COVID-19 golf. Hoewel vaccinatie effectief is gebleken tegen COVID, zijn er meerdere uitdagingen wat betreft vaccinaties, waaronder financiële uitdagingen, lage maatschappelijke acceptatie, sociaal stigma en gebrek aan nauwkeurige informatie. Save the Children ondersteunt met het aanpakken van deze uitdagingen door ondersteuning te bieden bij vijf belangrijke elementen van de COVID-19 vaccinatiestrategie: versterking van vaccinatiefaciliteiten, sociale mobilisatie, capaciteitsopbouw van publieke gezondheidsfaciliteiten en mediabetrokkenheid. 

Het project

Ten eerste zorgt Save the Children voor verbeterde zuurstoftoevoer en andere essentiële benodigdheden in primaire, secundaire en tertiaire zorginstellingen. Daarnaast bieden we support aan patiënten in thuisisolatie. Passende preventieve maatregelen in thuisisolatie zijn belangrijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan.Het is echter bekend dat patiënten uit gemarginaliseerde gemeenschappen of die tot een lage of middeninkomensgroep behoren, essentiële items zoals oxi- en thermometers, medicijnen, maskers en ontsmettingsmiddelen, niet kunnen kopen. In overleg met de gezondheidsafdeling van het district en met hun goedkeuring, zal Save the Children COVID-19-thuiszorgkit aanpassen voor thuisisolatiepatiënten en overhandigen aan de gezondheidsfaciliteiten om deze patiënten te ondersteunen. Via deze kits kunnen COVID-patiënten in isolatie hun gezondheidsstatus volgen, inclusief zuurstofniveau en lichaamstemperatuur. Gezondheidsfunctionarissen worden via deze kits op de hoogte gehouden van de gezondheidsstatus van de patiënten, en zo kunnen patiënten medische hulp zoeken en krijgen op het moment dat ze dat nodig hebben.  

Tot slot realiseren wij ons dat - hoewel het verstrekken van de vaccinatie belangrijk is – de reis naar vaccinatie lang daarvoor begint, namelijk wanneer individuen en gemeenschappen beginnen te leren over het vaccin en erover gaan nadenken of ze het willen krijgen. Het is dus van vitaal belang om te begrijpen hoe mensen beslissingen nemen met betrekking tot vaccinaties om vaccinatieprogramma's te creëren die meer mensen aanmoedigen om zich te laten vaccineren. Save the Children voert daarom ook een onderzoek uit om de grondoorzaken van de angst voor het nemen van een vaccinatie te begrijpen. Door met dit onderzoek verder te kijken dan de COVID-19 vaccinaties, zullen de resultaten van het onderzoek ook helpen bij het informeren van verdere programmering over het veranderen van het gedrag van gemeenschappen. Projectnaam: Samen in actie tegen Corona 

Projectlocatie: India: Rajasthan, Madhya Pradesh en Odisha 

Looptijd: 12 mei 2021 tot 30 juni 2022 

Partners: CUBIC (Onderdeel van Save the Children: het behavioural science Team) 

Donor: Giro555