Work, No Child's Business in India

Ondanks de grote economische groei in India, heerst in delen van het land nog grote armoede. Tienduizenden kinderen leven op straat. 20% van de kinderen in India gaat niet naar school maar vult hun tijd met het ophalen van afval, bedelen of handelen op straat. Veel kinderen moeten lange dagen werken in een winkel, hotel of fabriek, voor zeer lage lonen. Deze kinderen zijn erg kwetsbaar voor uitbuiting, geweld en misbruik. Met de ‘Work: No Child’s Business’- alliantie zetten we ons in tegen kinderarbeid, en voor hoge kwaliteit en fulltime onderwijs voor ieder kind. Deze alliantie bestaat uit de Coalitie Stop Kinderarbeid, Save the Children en Unicef. De alliantie wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

De WNCB alliantie werkt in in zes landen waar kinderarbeid een groot probleem is: Ivoorkust, India, Jordanië, Mali, Oeganda en Vietnam. In India werkt Save the Children namens WNCB in drie staten: Bihar, Delhi en Rajasthan. Samen met lokale gemeenschappen, scholen, overheden, NGOs, vakbonden en bedrijven richten we ons in deze gebieden op kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van of het risico lopen op kinderarbeid. 

Het project

In India besteden we veel aandacht aan het versterken van lokale kinderbeschermingsstructuren, terugkeer van kinderarbeiders naar onderwijs en de mogelijkheid tot het volgen van vakopleidingen voor jongeren. Daarnaast wordt er lobby gevoerd bij lokale en nationale overheden voor het verbeteren van wetgeving om kinderarbeid tegen te gaan. 

Wat we willen bereiken in India: 

  1. De stem van kinderen wordt gehoord en kinderen hebben verbeterde toegang tot (kwaliteits)onderwijs, brugonderwijs en jeugdwerkgelegenheid binnen een ondersteunende gezins- en gemeenschapsomgeving. 

  1. Overheden handhaven relevante – op kinderrechten gebaseerde – wetten en implementeren beleid op het gebied van kinderarbeid, onderwijs, economische empowerment van jongeren en sociale zekerheid. 

  1. De private sector neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het voorkomen en aanpakken van kinderarbeid. 

Door het werk binnen de WNCB Alliantie kan Save the Childen bijdragen aan het versterken van lokale overheden, organisaties en gemeenschappen om samen kinderarbeid te bestrijden.  Onvoorwaardelijk. Projectnaam: WNCB – Work, No Child’s Business  

Projectgebied: India  

Duur: 5 jaar, van 01-07-2019 tot 01-07-2024

Partners: Coalitie Stop Kinderarbeid en UNICEF 

>