Skip to main content
ch1278196-attapeu-flood-response

SCALING

Volgens de laatste Lao Social Indicator Survey (2017) is het aantal kinderen in Laos met een groeiachterstand ten gevolge van ondervoeding gedaald van 35,6% naar 33%. Hoewel dit een goede vooruitgang is, is er nog veel resultaat te halen om groeiachterstanden bij kinderen verder terug te dringen. Het SCALING-project richt zich op vier provincies in het noorden van Laos. In deze provincies woont 22,1% van alle onvolgroeide kinderen in Laos.  

Samen met consortiumpartners werkt Save the Children aan het aanpakken van de belangrijkste oorzaken van groeiachterstanden in Laos. Het ontbreken van lokale steun uit de omgeving voor verbeterde voeding en de beperkte bestuurscapaciteit, met name op provinciaal, district en gemeenschapsniveau, blijken hierop van grote invloed. 

Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie (EU) via het overkoepelende initiatief Partnership for Improved Nutrition in Laos, operationaliseert op grote schaal het National Nutrition Strategy Action Plan van de overheid en support daarmee de aanpak van de overheid van Laos met het in praktijk brengen van de National Nutrition Strategy. 

Het project 

Het doel van het project is om de voedselzekerheid en de kwaliteit van voeding van plattelandshuishoudens te verbeteren en duurzame agrarische welvaart te creëren op dorps- en huishoudensniveau in Huaphanh, Luang Namtha, Luang Prabang, Phongsaly. Dit doen we door ons te concentreren op het verbeteren van de voedingsstatus van adolescente meisjes, zwangere en zogende vrouwen, en kinderen onder de 5 jaar in projectgebieden. Met dit project willen we 559.000 mensen uit 14 districten in de vier provincies bereiken. Dit omvat 190.600 vrouwen en meisjes in vruchtbare leeftijden 88.500 kinderen jonger dan 5 jaar. We bereiken deze mensen onder andere met trainingen om gedragverandering te stimuleren in 412 dorpen en op 79 middelbare scholen. Daarnaast richten we ons op het versterken van  gezondheidscentra en de watervoorzieningsinfrastructuur in de districten. Het project richt zich verder op gelijkheid tussen mannen en vrouwen, leiderschap voor vrouwen en inclusieve toegang tot voedzaam voedsel.  

Het project maakt gebruik van de sterke technische expertise en langetermijnprogrammering van de consortiumpartners en de goede relaties met gemeenschappen en staatsautoriteiten zodat we een ​​geïntegreerde en robuuste interventie kunnen leveren. 

Save the Children en partners werken samen om kinderen in Laos een gezonde start te geven. Door voorlichting en training over gedragsverandering, het verbeteren van de voedingsstatus en het verbeteren van de lokale bestuurscapabiteit willen we vooruitgang blijven boeken in het voorkomen van groeiachterstanden bij kinderen ten gevolge van ondervoeding. Zo kunnen kinderen zich ontwikkelen om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan hun gemeenschap en de samenleving als geheel. Onvoorwaardelijk. 

Flag-of-Europe-svg_4

Project naam: Partnership for Improved nutrition in Lao PDR Pillar 3 – Sustainable Change Achieved through Linking Improved Nutrition and Governance (SCALING) 

Project locatie: In 420 dorpen in 14 districten in de provincies Huaphanh, Luang Namtha, Luang Prabang en Phongsaly in het noorden van Laos 

Duur: 16-12-2017 t/m 15-06-2022 (54 maanden) 

Partners: CARE, Comité de Coopération avec le Laos (CCL) en ChildFund