Aless (9) uit Malawi

"Mijn moeder is gescheiden en de schooluniformen en schoolspullen zijn erg duur. Vaak is er niet eens genoeg eten."

Malawi

Malawi, officieel de Republiek Malawi, ligt in zuidelijk Afrika. Het land telt ongeveer 19 miljoen inwoners, waarvan zo’n 7 miljoen mensen te weinig middelen hebben om zich van voldoende voedsel te voorzien. Malawi is één van de armste landen ter wereld, op basis van de ranking van het Humanitarian Development Index (HDI). HDI richt zich op de levensverwachting, het gemiddelde aantal jaren opleiding en het inkomen van de bevolking.  Malawi behoort tot de twintig laagst scorende landen.  Een van de oorzaken van de kwetsbaarheid van de bevolking, is dat zo’n 80% van de bevolking in landelijk gebied leeft en afhankelijk is van landbouw. Zij zijn hierdoor erg kwetsbaar voor terugkerende droogteperiodes, verandering in het klimaat en natuurrampen. Daarnaast is Malawi, mede door de afwezigheid van delfstoffen, het ontbreken van een zeehaven en het lage opleidingsniveau van de bevolking, erg afhankelijk van ontwikkelingshulp.  
 
De situatie in Malawi 
De populatie in Malawi blijft toenemen. Alleen al in de afgelopen tien jaar kent de bevolking een toename van 8 miljoen mensen. Deze enorme groei van de bevolking is zorgelijk, aangezien armoede in het land een grote rol speelt. Door periodes van grote droogte in de afgelopen jaren ervaren veel inwoners een tekort aan voedsel. Ruim 40% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. 
 
Klimaatverandering heeft in de afgelopen 40 jaar haar stempel gedrukt op de bevolking van Malawi. Droogte, overstromingen en kortere seizoenen voor het verbouwen van gewassen, hebben geleid tot matige oogsten, voedseltekorten, honger en de verspreiding van ziekten. Dit is van grote invloed op een bevolking waarvan 29% in extreme armoede leeft. De COVID-19 pandemie verergert de situatie. 
 
Daarnaast heeft Malawi één van de hoogste HIV-cijfers ter wereld. Vooral jongeren lopen risico op HIV, vanwege vroege seksuele activiteit en onvoldoende kennis over hoe je HIV kan voorkomen. In Malawi trouwt de helft van de meisjes voor hun achttiende levensjaar en nauwelijks 35% maakt de lagere school af of gaat naar de middelbare school. De vele kindhuwelijken en tienerzwangerschappen zijn het gevolg van armoede, sociale druk en een gebrek aan vooruitzichten. Dit zorgt ervoor dat veel kostbaar jong talent verloren gaat en dat de ontwikkeling van het land stagneert.  
 
Save the children in Malawi 
Save the Children werkt sinds 1983 onvoorwaardelijk in Malawi om ondersteuning te bieden in verschillende sectoren. We werken direct of via partners om kinderen in nood te beschermen, gezondheidszorg en onderwijs te bieden en kinderen te voorzien van voldoende voeding. Daarnaast helpt Save the Children lokale gemeenschappen om de gevolgen van HIV en AIDS in te perken.  
 
In 2021 hebben we 1.957.440 mensen bereikt met onze hulp,  waarvan 1.198.677 kinderen. Dit hebben we kunnen betekenen voor kinderen: 

  • 847.618 kinderen kregen toegang tot gezondheidszorg en kregen hulp bij ondervoeding  
  • 50.685 kinderen ondersteund in de bestrijding van armoede 
  • 576.438 kinderen kregen toegang tot onderwijs  
  • 110.300 kinderen werden beschermd tegen geweld en risico’s zoals kindhuwelijken en kinderarbeid.  

Geef kinderen in Malawi een eerlijke kans op een toekomst

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>