Skip to main content
CH1551480-Luana-s-life-has-been-impacted-by-climate-change-conflict-and-COVID-19-in-Cabo-Delgado-Mozambique

HIV Knows no Borders

Afrika is het werelddeel dat het hardst getroffen is door HIV en aids. Wereldwijd woont meer dan de helft van de mensen met HIV in landen in Oost- en Zuidelijk Afrika. Volgens cijfers van het aidsfonds waren in 2019 in Oost- en Zuidelijk Afrika 20.700.000 besmet met HIV en zijn 300.000 mensen overleden aan aids. De aidsepidemie treft in Afrika vooral meisjes en jonge vrouwen. 

Daarnaast lopen in Zuidelijk-Afrika met name jonge migranten en sekswerkers een groter risico om een seksueel overdraagbare ziekte als HIV op te lopen en hieraan te overlijden.  

Het project

Het programma SRHR – HIV Knows no borders is een 6-jarig programma van Save the Children samen met het International Office for Migration (IOM) en lokale partners. De focus van dit programma ligt op jonge mensen die kwetsbaar zijn voor besmetting van seksueel overdraagbare ziekten tussen de 10 en 29 jaar. Een van de hoofddoelen van het progamma is kwetsbare jongeren meer informatie en keuzevrijheid over hun seksuele gezondheidsrechten te bieden.  

Het programma richt zich dus op informeren en het beïnvloeden van de beeldvorming omtrent seksueel overdraagbare ziekten. Daarnaast richt het programma zich op het verbeteren en het versterken van het beleid gericht op de bescherming van deze groepen, op zowel lokaal, regionaal als nationaal niveau. Zo worden er platformen gecreeërd voor overleg en samenwerking tussen regeringen, maatschappelijke organisaties, religieuze en traditionele leiders, en andere actoren. 

Tegelijkertijd richt het programma zich op het verbeteren van de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg en hulpverlening, het opleiden van welzijnsmedewerkers, en het versterken van het lokale netwerk in de gemeenschappen. Een zeer belangrijke rol spelen hierbij de zogeheten ‘change-agents’. Dit zijn door Save the Children opgeleide welzijnswerkers die in en met de gemeenschappen werken rond vraagstukken als gezondheid, HIV, familie planning en seksueel reproductieve rechten.   

In dit project werken we samen met verschillende lokale partners. Deze partners richten zich op het betrekken en trainen van belanghebbenden, het ondersteunen van Change Agents, en het bieden van gezondheidszorg voor mensen die besmet zijn met HIV/AIDS.    

Door de alsmaar toenemende migratiestromen en complexe economische en sociale situatie in Zuidelijk Afrika, in combinatie met de COVID-19 pandemie die de voortgang in het uitbannen van HIV & AIDS flink heeft verstoord, is ons werk alleen maar noodzakerlijker geworden. Ondanks deze uitdagende situatie, zorgt Save the Children dat jonge, kwestbare mensen op de goede manier opgevangen worden en toegang krijgen tot goede voorlichting en gezondheidszorg. Onvoorwaardelijk. 

CH1552630-Mariana-lost-her-husband-when-their-home-was-attacked-by-armed-men-in-Cabo-Delgado-Mozambique

Projectnaam:  SRHR-HIV Knows No Borders 
Projectdoel: Verbeteren van de seksuele  gezondheidsrechten van jonge migranten, sekswerkers en kwetsbare jongeren in door migratie getroffen gemeenschappen in zuidelijk Afrika.  
Projectgebied:  Zuid-Afrika, Mozambique, Malawi, Zambia, Eswatini, Lesotho 

Duur: 2021 tot en met 2026 
Partners:  International Office of Migration (IOM) en African Mayors Initiative on Community Action on AIDS at the Local Level (AMICAALL) (Eswatini), Sonke Gender Justice, South Africa National AIDS Council (SANAC), Thembalatu NkomaziI (Zuid-Afrika), Young Africa (Mozambique) en The Young Women’s Christian Association (YWCA) (Zambia)