COVID-19 Response and Recovery in the Deep South, Thailand

In maart 2020 werd Thailand getroffen door de COVID-19 pandemie, wat de situatie van de 2,4 miljoen inwoners en 400.000 kinderen van het diepe Zuiden van Thailand (Pattani, Yala en Narathiwat provincies) extra moeilijk maakte. De regio is een van de armste regio’s in Thailand en heeft te maken met een oplaaiend etno-nationalistisch conflict dat al duizenden levens heeft gekost en de betrekkingen tussen Thaise boeddhisten en Maleisische moslims heeft geschaad. De armste Thaise huishoudens zijn bovendien bijzonder kwetsbaar voor inkomensschokken zoals natuurrampen of baanverlies. De wereldwijde pandemie heeft geleid tot het verlies van banen voor veel Thaise arbeidsmigranten in Maleisië, met als gevolg verlies van bestaansmiddelen voor hen, maar ook voor hun gezinnen in het zuiden van Thailand. 

Save the Children helpt de meest kwetsbare kinderen en hun families in Thailand door hen toegang te geven tot sociaaleconomische kansen om hen te helpen om te gaan met en te herstellen van de financiële gevolgen van COVID-19.  Samen met Prince of Songkhla University Alumni Association of Volunteers (PSUAAV) en The Prince of Songhlka University (PSU) bieden we noodhulp aan kwetsbare huishoudens en zorgen we voor sociaal economische kansen voor jongeren

Het project 
Children in samenwerking met PSUAAV en PSU. Het programma richt zich op de meest kwetsbare huishoudens (waaronder ouderen, mensen met een handicap, kinderen en etnische minderheden) en jongeren met een focus op migranten en adolescente meisjes, in het Zuiden van Thailand. Het programma biedt hulppakketten (bestaande uit voedsel,  en sanitatie-artikelen) voor 720 huishoudens, en helpt 250 jongeren en gemigreerde vrouwen hun kansen op de arbeidsmarkt te versterken. Dit doen we door hen intensief te trainen op het gebied van ondernemen, financiële vaardigheden en soft skills. Ook stellen we een ondernemersfonds ter beschikking om jonge ondernemers ondersteuning te bieden in  dit ondernemersproces.

Daarnaast brengen we samen met 100 sleutelfiguren in de gemeenschap risico’s in kaart en verbeteren we lokale risicostrategieën om beter te kunnen reageren op toekomstige noodsituaties, bijvoorbeeld bij nieuwe COVID-19 uitbraken. Samen met maatschappelijke (jongeren) organisaties zetten we digitale campagnes met preventie- en responsstrategieën op om de verspreiding van het COVID-19 virus in te perken en mensen te helpen om te gaan met de sociaal economische gevolgen van de uitbraak, onder andere door het verstrekken van informatie over hygiënemaatregelen en psychosociale steun. Met deze campagne hopen we meer dan 10.000 mensen te bereiken. 

Door het aanhouden van de COVID-19 pandemie die het diepe zuiden van Thailand hard heeft geraakt, is ons werk alleen maar noodzakelijker geworden. Ondanks deze uitdagende situatie, zorgt Save the Children ervoor dat kinderen en hun families op de juiste manier geholpen worden. Save the Children is er namelijk voor ieder kind. Onvoorwaardelijk.
 Project naam: COVID-19 Response and Recovery in the Deep South, Thailand
Project locatie: Yala, Pattani en Narathiwat provincies 
Duur: 2 jaar, van 7 juli 2020 tot en met 6 juli 2021
 

Partners: consortium partners: Prince of Songkhla University Alumni Association of Volunteers (PSUAAV), The Prince of Songhlka University (PSU). ‘Third party support’: The looker, Narathiwat Civil Society Association, Nusantara Foundation For Human Rights and Development, Network of Women Against Violence in Southern Thailand 
 

>