Local engagement to advocate for peace (LEAP 2)

Sinds 2004 worden de zuidelijke provincies van Thailand geteisterd door een opleving van ethno-nationalistisch conflict dat duizenden levens heeft gekost. Dit heeft geleid tot aanzienlijke verstoringen in het onderwijs voor kinderen. Kinderen in de regio krijgen dagelijks te maken met geweld en traumatische ervaringen. Een gebrek aan beroepsmogelijkheden voor jongeren en een veilige omgeving voor kinderen om te spelen, leidt ertoe dat voornamelijk jongens worden gerekruteerd door gewapende groepen. 
 

Save the Children helpt kinderen in het zuiden van Thailand door een veilige omgeving te creëren, en helpt hen hun volledige potentie te benutten en een bijdrage te leveren aan vredesopbouw. Samen met onze partner Prince of Songkhla University Alumni Association of Volunteers (PSUAAV) beschermen wij de meest kwetsbare kinderen in deze – door conflict getroffen – regio. Met onze partners creeën wij een gunstig klimaat voor meer participatie van kinderen en jongeren, waar de stem van kinderen en jongeren gehoord wordt, en waarin kinderen erkent worden als de drijvende kracht achter verandering. 

Het programma 
Local engagement to advocate for peace (LEAP 2) is een 3-jarig programma van Save the Children in samenwerking met PSUAAV. Het programma richt zich op het versterken van de capaciteit van zo'n 10 maatschappelijke organisaties die met jongeren werken. Wij helpen hen te pleiten voor betere bescherming van kinderen en het stimuleren van jeugdparticipatie. Dit doen wij door ’maatschappelijke organisaties en jongeren te trainen en te helpen zogenoemde Child Safe Spaces (CSS), oftewel kindvriendelijke ruimtes, te ontwikkelen en op te zetten. Deze ruimtes geven kinderen de kans om veilig te spelen en te leren, en bieden een ruimte waar zij worden beschermd tegen geweld en conflict. CSS kunnen verschillende vormen aannemen, zowel een fysieke ruimte als een “online” ruimte via sociale media. Het programma beoogt te bereiken dat ten minste 1000 kinderen profiteren van verbeterde bescherming via de CSS.
 
Daarnaast geven we 30 geïnteresseerde studenten van de Prince of Songkhla University de kans om onderzoek te doen naar onderwerpen die betrekking hebben tot gender en conflict, weerbaarheid, geestelijke gezondheid, kinderbescherming in conflicten en kinderparticipatie in vredesopbouw. Het doel van dit onderzoek is om bewijs te genereren over de impact van conflict op de levens van meisjes en jongens, om dit vervolgens te gebruiken voor lobby doeleinden. 
 
Door middel van onderzoek en het pleiten voor betere kinderbeschermingen hopen we uiteindelijk dat indirect alle kinderen (bijna 750.000) in de zuidelijke provincies kunnen profiteren van het programma. 
 
Door het aanhoudende conflict in het zuiden van Thailand is ons werk alleen maar noodzakelijker geworden. Daarnaast laat ook de huidige COVID-19 pandemie haar sporen na op de bevolking van het land. Ondanks deze uitdagende situatie, zorgt Save the Children ervoor dat kinderen en hun families op de juiste manier geholpen worden. Save the Children is er namelijk voor ieder kind. Onvoorwaardelijk.
 

Project naam: Local engagement to advocate for peace (LEAP 2)
Project locatie: Yala, Pattani en Narathiwat provincies 
Duur: 3 jaar, van 26 november 2019 tot 25 november 2022
Partners: Prince of Songkhla University Alumni Association of Volunteers (PSUAAV)
 
>