Akas (10) uit Nepal

"Ons huis stortte in door de aardbeving. Ik was nog binnen en raakte zwaargewond aan m'n hoofd."

Aardbevingen

Aardbevingen zijn van alle tijden en kunnen iedereen treffen, maar de meeste aardbevingen komen voor rondom de Grote Oceaan, in het Middellandse Zeegebied, in de Himalaya en in IndonesiĆ«. Ook midden in oceanen komen bevingen voor. Een onderzeese aardbeving kan een vloedgolf of tsunami tot gevolg hebben.

Recente zware aardbevingen:

Kinderen worden het zwaarst getroffen.
Hoewel aardbevingen zelf vaak maar van korte duur zijn, werken de desastreuze gevolgen vaak nog maanden, zo niet jarenlang, door. 
  • Kinderen lopen 14 keer meer risico om gewond te raken of om te komen dan volwassenen.
  • De traumatische ervaring van het natuurgeweld en het verlies van hun huis, school en vertrouwde omgeving zorgen voor angsten, stress, nachtmerries en zelfs trauma’s.
  • Door de verwoesting van huizen en inkomstenbronnen raken mensen hun inkomen kwijt en zakken weg in extreme armoede. Hierdoor kunnen kinderen niet meer naar school, moeten noodgedwongen gaan werken, raken ondervoed en worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. 
  • In de chaos raken kinderen hun ouders en familieleden kwijt. Dit maakt ze extreem kwetsbaar voor kinderhandelaren. 
Wat doet Save the Children?
We kunnen aardbevingen helaas niet voorkomen. We kunnen er samen wel voor zorgen dat de impact op kinderen zo klein mogelijk is.

We bereiden kinderen voor en komen direct in actie na een aardbeving.

Een goede voorbereiding
Save the Children is aanwezig in de meest afgelegen en de moeilijkst bereikbare gebieden. Onze teams staan 24/7 klaar om in actie te komen. Zij weten als beste hoe en waar kinderen veilig zijn bij een ramp. Kinderen krijgen voorlichting over de risico’s en de beste manier van handelen. In 400 magazijnen verspreid over de wereld liggen voorraden klaar om direct noodhulp te bieden.

24-72 uren na een aardbeving
Ervaring leert dat de eerste 72 uur cruciaal zijn. Dankzij onze lokale aanwezigheid komen we direct in actie. De primaire zorg gaat uit naar het opvangen en beschermen van alleenstaande kinderen, het inrichten van veilige opvangplekken voor kinderen en het bieden van elementaire noodhulp zoals voedsel, schoon drinkwater, onderdak en medische zorg

De eerste drie maanden
We luisteren naar de behoeftes van kinderen en bieden gerichte hulp. We werken nauw samen met gemeenschappen, de overheid en andere organisaties zodat kinderen en hun families veilig blijven, in hun basisbehoeften zijn voorzien en weer naar school kunnen. Kinderen die in de chaos hun ouders zijn verloren, vangen we op en herenigen we met hun ouders of naaste familie.

Het eerste jaar na een ramp
We werken samen om het rampgebied weer opnieuw op te bouwen: huizen worden steviger teruggebouwd zodat ze overeind blijven bij een nieuwe aardbeving, voorzieningen worden opnieuw ingericht met aandacht voor ramppreventie en we helpen de overheid bij het inrichten van processen, rampenplannen en faciliteiten. 

Dankzij onze structurele aanwezigheid kunnen onze teams ervoor zorgen dat zo veel mogelijk kinderen een aardbeving overleven. En we blijven net zo lang totdat elk getroffen kind weer een eerlijke kans heeft.