De hongercrisis in cijfers

Het oosten van Afrika wordt op dit moment getroffen door extreme droogte, waardoor miljoenen mensen in landen als Zuid-Soedan, Somalië, Ethiopië en Kenia een voedselcrisis of zelfs hongersnood in de ogen staren. Alleen al in die laatste drie landen moeten dit jaar naar schatting 600.000 kinderen behandeld worden voor ernstige ondervoeding. Een overzicht van de zwaarst getroffen gebieden.

Zuid-Soedan
4,9 miljoen mensen in het jongste land ter wereld weten niet of ze morgen genoeg te eten zullen hebben, onder wie naar schatting 1 miljoen kinderen. En het aantal mensen dat door de droogte en een intern conflict worstelt met een groot gebrek aan voedsel blijft stijgen. Geschat wordt dat het in juli van dit jaar al om 5,5 miljoen mensen zal gaan. In twee regio’s is door de VN officieel de hongersnood afgekondigd. In meer dan helft van alle provincies is 15 procent van de mensen zwaar ondervoed, in sommige provincies zelfs zo'n 30 procent.

Somalië 
Op dit moment kampen al 363.000 kinderen in Somalië met ondervoeding. Het leven van ruim 70.000 kinderen loopt direct gevaar. Meer dan 6,2 miljoen mensen -ruim de helft van de Somalische bevolking- hebben dringend hulp nodig. In de gehele Hoorn van Afrika staan 14 miljoen mensen voor grote voedseltekorten; 450.000 kinderen zullen binnenkort behandeld moeten worden voor acute ondervoeding.

Ethiopië
Het weerfenomeen El Niño blijft zijn impact hebben in de regio: in Ethiopië ondervinden 9,7 miljoen mensen er de gevolgen van. Komend jaar hebben naar schatting 5,6 miljoen mensen voedselhulp nodig, en 1,2 miljoen kinderen, jonge moeders en zwangere vrouwen hebben extra voedingsrijk voedsel nodig om te voorkomen dat kinderen ondervoed raken. Ruim 2 miljoen gezinnen hebben hulp nodig bij het op peil houden van hun veestapel.

Kenia
In Kenia is het aantal mensen dat hulp nodig heeft de afgelopen drie maanden verdubbeld naar 2,7 miljoen. De situatie kan de komende maanden alleen maar erger worden, omdat er voorlopig geen regen wordt verwacht en de droogte dus aanhoudt. Vooral het noordoosten van het land wordt getroffen. Op dit moment moeten naar schatting zo’n 75.000 kinderen behandeld worden voor acute ondervoeding.